Vytvoriť faktúru

VINO VERITAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VINO VERITAS
IČO 31394710
DIČ 2020868234
IČ DPH SK2020868234
Dátum vzniku 23 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VINO VERITAS
Hálkova 716/32
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 425 €
Zisk -9 373 €
Aktíva 108 733 €
Vlastný kapitál -35 301 €
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 45,635
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 45,635
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,453
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,638
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 494
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,619
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 103,273
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -44,674
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -41,940
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,373
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 147,947
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 27,908
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 120,039
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,062
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 786
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,064
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 116,127
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 85,425
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 85,423
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 90,742
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 53,208
C. Služby (účtová skupina 51) 10,884
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,025
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 355
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,803
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,467
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,317
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,331
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,096
M. Nákladové úroky (562) 2,220
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 876
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,096
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,413
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,373
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016