Vytvoriť faktúru

VIVANT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIVANT
IČO 31394817
DIČ 2020341851
Dátum vzniku 17 Mája 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VIVANT
Plynárenská 4
82109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -611 €
Aktíva 10 753 €
Vlastný kapitál -460 150 €
Kontaktné informácie
Email vivant@vivant.sk
Phone(s) 0244452018, 0244452024
Fax(es) 0244452018, 0244452024
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,134
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,134
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,134
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,954
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,180
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,134
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -460,761
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,864
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,864
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,771
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,771
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -500,785
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 113,285
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -614,070
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -611
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 469,895
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 469,415
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 468,714
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 468,714
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 701
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2
D. Služby (účtová skupina 51) 2
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 130
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -129
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -131
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -611
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015