Vytvoriť faktúru

KRONEN Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KRONEN Slovakia
Stav V likvidácii
IČO 31394833
DIČ 2020321820
IČ DPH SK2020321820
Dátum vzniku 15 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KRONEN Slovakia
Hlavná 31
91701
Trnava
Finančné informácie
Zisk -10 654 €
Aktíva 408 699 €
Vlastný kapitál -8 910 €
Kontaktné informácie
Email kronen@kronen.sk
Webová stránka http://www.kronen.sk
Phone(s) +421258233489
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 391,157
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 57,497
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 196,084
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,641
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 391,157
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,329
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,195
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,195
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 8,563
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,921
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -56,354
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,654
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 409,486
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 272,664
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 136,822
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,863
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 9,611
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,376
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 65,972
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,912
C. Služby (účtová skupina 51) 800
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,112
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,912
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -800
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,782
M. Nákladové úroky (562) 9
N. Kurzové straty (563) 6,573
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 200
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,782
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,694
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,654
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016