Vytvoriť faktúru

CARIBIC´S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CARIBIC´S
IČO 31394884
DIČ 2020855650
IČ DPH SK2020855650
Dátum vzniku 25 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CARIBIC´S
V.F. Bystrého 1
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 123 996 €
Zisk -23 162 €
Aktíva 19 697 €
Vlastný kapitál -16 043 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,057
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,100
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,100
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 10,100
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,270
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,480
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,145
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,145
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 245
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 88
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,790
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 432
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,358
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 687
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 127
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 560
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,057
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,523
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,162
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,745
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 747
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 747
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,814
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,863
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,863
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,105
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,133
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,713
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,501
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,501
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,683
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 835
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 835
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 123,996
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 123,996
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 123,996
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,087
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,980
D. Služby (účtová skupina 51) 100,372
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,066
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,446
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,093
4. Sociálne náklady (527, 528) 527
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 631
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,128
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,128
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 910
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,091
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,644
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,111
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,799
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,799
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 312
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,111
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,202
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,162
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31394884 DIČ: 2020855650 IČ DPH: SK2020855650
 • Sídlo: CARIBIC´S, V.F. Bystrého 1, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Petrányi V. F. Bystrého 1 Bratislava 821 03 18.03.2002
  Roxana Petrányiová V.F.Bystrého 1 Bratislava 821 03 01.02.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Petrányi 3 319 € (50%) V. F. Bystrého 1 Bratislava 821 03
  Roxana Petrányiová 3 319 € (50%) V.F.Bystrého 1 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2014Nové sidlo:
   V.F. Bystrého 1 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   zadávanie objednávok pomocou mobilnej aplikácie
   30.12.2014Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   17.02.2006Nové obchodné meno:
   CARIBIC´S s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   dispečerské služby na vykonávanie osobnej taxislužby
   vymáhanie pohľadávok mimosúdnych rozhodnutí v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   upratovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a požičiavanie motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Roxana Petrányiová V.F.Bystrého 1 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Roxana Petrányiová V.F.Bystrého 1 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.02.2006
   16.02.2006Zrušené obchodné meno:
   TAXILINE spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Martina Čuleňa 9/a Bratislava 811 09
   23.11.2004Nové sidlo:
   Martina Čuleňa 9/a Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Peter Petrányi V. F. Bystrého 1 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Petrányi V. F. Bystrého 1 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 18.03.2002
   22.11.2004Zrušené sidlo:
   Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Čech Račianska 1519/63 Bratislava 831 54
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava 811 08
   Jaroslav Hatina Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02
   Peter Petrányi Hany Meličkovej 2986/4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Hatina Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.03.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2003
   Peter Petrányi Hany Meličkovej 2986/4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2002
   23.01.2003Nové sidlo:
   Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ivan Čech Račianska 1519/63 Bratislava 831 54
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava 811 08
   Jaroslav Hatina Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02
   Peter Petrányi Hany Meličkovej 2986/4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Hatina Ožvoldíkova 2005/6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.03.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2003
   Peter Petrányi Hany Meličkovej 2986/4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2002
   22.01.2003Zrušené sidlo:
   Mierová 95 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Ján Miškei Kudlákova 1834/1 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   JUDr. Dušan Tomka Karpatské nám. 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   06.04.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Ján Miškei Kudlákova 1834/1 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   JUDr. Dušan Tomka Karpatské nám. 9 Bratislava
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Ján Miškei Kudlákova 1834/1 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   JUDr. Dušan Tomka Karpatské nám. 9 Bratislava
   17.09.1997Nové sidlo:
   Mierová 95 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Ján Miškei Kudlákova 1834/1 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   JUDr. Dušan Tomka Karpatské nám. 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ladislav Fegyveres Poľná 17 Bratislava
   Ing. Štefan Tisucký Kováčska 1239/3 Veľké Úľany
   16.09.1997Zrušené sidlo:
   Buková 23 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eduard Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Peter Wild, rodený Rák Furdekova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Wild, rodený Rák Furdekova 14 Bratislava
   25.05.1995Nové obchodné meno:
   TAXILINE spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Buková 23 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom rádiostaníc a iného priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   JUDr. Eduard Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Peter Wild, rodený Rák Furdekova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Wild, rodený Rák Furdekova 14 Bratislava