Vytvoriť faktúru

SlovakPromo Management - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SlovakPromo Management
IČO 31394914
DIČ 2020305595
IČ DPH SK2020305595
Dátum vzniku 22 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SlovakPromo Management
Goralská 40
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 962 081 €
Zisk 11 919 €
Vlastný kapitál 57 576 €
Kontaktné informácie
Email slovakpromo@slovakpromo.sk
Phone(s) 0257201090, 0257201091, 0257201092, 0257201093
Mobile phone(s) 0905601338, 0905611037, 0907785453, 0917590993, 0917591094
Fax(es) 0257201090
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 253,150
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 52,209
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 52,209
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 52,209
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 199,393
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 168,151
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 163,119
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163,119
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,032
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,242
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,048
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,194
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,548
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,548
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 253,150
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,855
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 61,297
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 61,297
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,919
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 173,295
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 158,715
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 146,003
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,003
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 367
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 172
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,173
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14,580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 962,081
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 962,081
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 943,142
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,634
D. Služby (účtová skupina 51) 867,859
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,744
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,495
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,084
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 29,035
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 29,035
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,786
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,939
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,588
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,326
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,189
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,189
O. Kurzové straty (563) 15
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,122
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,325
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,614
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,695
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,695
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,919
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31394914 DIČ: 2020305595 IČ DPH: SK2020305595
 • Sídlo: SlovakPromo Management, Goralská 40, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava 26.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ondrej Majer 6 639 € (100%) Panenská 652/3 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.12.2009Nové sidlo:
   Goralská 40 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava 811 03
   09.12.2009Zrušené sidlo:
   Panenská 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   03.12.2004Nové obchodné meno:
   SlovakPromo Management, s.r.o.
   02.12.2004Zrušené obchodné meno:
   SLOVAK MODEL MANAGEMENT, s.r.o.
   26.01.1998Noví spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   25.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   05.11.1996Noví spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   04.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   Vítězslav Vítkovič Neuholddaugasse 49 Graz Rakúska republika
   07.07.1995Nové obchodné meno:
   SLOVAK MODEL MANAGEMENT, s.r.o.
   06.07.1995Zrušené obchodné meno:
   SLOVAK MODEL MANAGMENT, s.r.o.
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   SLOVAK MODEL MANAGMENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 3 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie prehliadok a podujatí v oblasti kultúry, umenia, remesiel, módy, vzdelávania a zábavy, benefičného a komerčného zamerania
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   Noví spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava
   Vítězslav Vítkovič Neuholddaugasse 49 Graz Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ondrej Majer Panenská 652/3 Bratislava