Vytvoriť faktúru

IIC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IIC
IČO 31394949
DIČ 2020901894
Dátum vzniku 23 Mája 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo IIC
Dobrovičova 8
81109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 065 €
Aktíva 585 €
Vlastný kapitál -211 €
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 398
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 398
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 398
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 386
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 398
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,276
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 113,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,308
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,308
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -151,719
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 47,238
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -198,957
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,065
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,674
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,674
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,194
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,194
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 398
D. Služby (účtová skupina 51) 398
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -398
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -398
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 187
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 187
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -187
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -585
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,065
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015
Files
4175830.tif
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015