Vytvoriť faktúru

ASV AGRONOVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASV AGRONOVA
IČO 31394990
DIČ 2020338166
IČ DPH SK2020338166
Dátum vzniku 22 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASV AGRONOVA
Púchovská 8
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 594 261 €
Zisk 70 493 €
Aktíva 650 434 €
Vlastný kapitál 13 431 €
Kontaktné informácie
Email asvtherm@asvtherm.sk
Webová stránka http://www.asvtherm.sk;http://www.asvas.sk;http://www.asvnaradie.sk
Phone(s) +421377783140, +421244881224, +421244872620, +421244881207, +421244872621
Mobile phone(s) +421903252464, +421903558080, +421911793574, +421903262609, +421903243386
Fax(es) 0377930228
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 400,401
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,502
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,502
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,502
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 389,244
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 272,840
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 587
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 272,253
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 13,057
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 13,057
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,057
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 88,645
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 88,301
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,301
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 333
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,702
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 316
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,386
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,655
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,523
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 6,132
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 400,401
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 84,142
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 270,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 270,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 22,698
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,698
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -279,049
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -279,049
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,493
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 315,998
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 903
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 903
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 310,115
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 90,131
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,131
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 190,511
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,543
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,111
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,728
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 91
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,980
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,980
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 261
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 261
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,587,787
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,594,261
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,505,878
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 81,909
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,141
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,502,878
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,198,392
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,286
D. Služby (účtová skupina 51) 108,600
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 141,432
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 99,345
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 35,915
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,172
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,370
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,932
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,932
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,866
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 91,383
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 235,509
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,186
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,184
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,184
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,195
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 19,331
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 19,331
O. Kurzové straty (563) 125
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 739
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,009
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,374
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,493
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31394990 DIČ: 2020338166 IČ DPH: SK2020338166
 • Sídlo: ASV AGRONOVA, Púchovská 8, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dalibor Chropeň 509 Žabokreky nad Nitrou 958 52 06.09.2004
  Ing. Ladislav Sklenár, CSc. Dedovec 1893/411 Považská Bystrica 017 01 01.06.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Sklenár, CSc. 3 000 € (1.1%) Dedovec 1893/411 Považská Bystrica 017 01
  ASV a.s. 267 000 € (98.9%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.06.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   27.06.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Chropeň 509 Žabokreky nad Nitrou 958 52 Vznik funkcie: 06.09.2004
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 1893/411 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 01.06.2007
   26.06.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Chropeň 509 Žabokreky nad Nitrou 958 52 Vznik funkcie: 06.09.2004
   Ing. Milan Valkovič Ružová 81 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 24.07.2002
   14.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Chropeň 509 Žabokreky nad Nitrou 958 52 Vznik funkcie: 06.09.2004
   13.09.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Ráztočná 19 Bratislava 821 07
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01
   Ľubomír Vrábel Pod rovnicami 61 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Vrábel Pod Rovnicami 61 Bratislava 841 04
   10.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Valkovič Ružová 81 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 24.07.2002
   09.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Fukas Podhorská 11 Nitra 949 01 Skončenie funkcie: 24.07.2002
   24.01.2002Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   27.08.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   predaj jedov a žieravín v maloobchode
   12.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Fukas Podhorská 11 Nitra 949 01 Skončenie funkcie: 24.07.2002
   11.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jendek Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   28.06.2000Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava
   27.06.2000Zrušeny spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava
   18.11.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jendek Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   Ľubomír Vrábel Pod Rovnicami 61 Bratislava 841 04
   17.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Pavol Barlík Okružná 3 Trnava 917 00
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Fazuľová 2 Bratislava
   11.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Barlík Okružná 3 Trnava 917 00
   22.05.1998Nové obchodné meno:
   ASV AGRONOVA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava
   JUDr. Imrich Antalík Ráztočná 19 Bratislava 821 07
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01
   Ľubomír Vrábel Pod rovnicami 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Fazuľová 2 Bratislava
   21.05.1998Zrušené obchodné meno:
   AGRONOVA Holding s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Púchovská cesta 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica
   Ľubomír Vrábel Romanova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica
   27.01.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb pre poľnohospodárov poľnohospodárskou technikou, strojmi a zariadeniami
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica
   Ľubomír Vrábel Romanova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica
   26.01.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Mládežnícka 18 Považská Bystrica
   Ľubomír A. Vrábel Romanova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Mládežnícka 18 Považská Bystrica
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   AGRONOVA Holding s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská cesta 8 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Mládežnícka 18 Považská Bystrica
   Ľubomír A. Vrábel Romanova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Imrich Antalík Čiernovodská 23 Bratislava
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Mládežnícka 18 Považská Bystrica