Vytvoriť faktúru

Slovenská dôvernícka - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenská dôvernícka
IČO 31395031
DIČ 2020321809
IČ DPH SK2020321809
Dátum vzniku 25 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenská dôvernícka
Košická 52
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 249 377 €
Zisk 2 402 €
Aktíva 365 447 €
Vlastný kapitál 40 271 €
Kontaktné informácie
Email info@dovernicka.sk
Phone(s) 0250230402
Mobile phone(s) +421911708080
Fax(es) 0250230436
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 390,915
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,950
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,950
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,950
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 374,346
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 254,277
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 254,277
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 254,277
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 120,069
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 734
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 119,335
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 619
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 619
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 390,915
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,673
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 32,967
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 35,072
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,105
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,402
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 348,242
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 324,963
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 49,704
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,704
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 260,922
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,866
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,517
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,954
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,279
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,279
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 249,377
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 249,377
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 249,377
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 245,600
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,898
D. Služby (účtová skupina 51) 89,242
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 134,427
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 98,698
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,869
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,860
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,969
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,450
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,450
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 614
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,777
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 143,237
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 77
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 77
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 245
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 245
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -168
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,609
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,207
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,207
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,402
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31395031 DIČ: 2020321809 IČ DPH: SK2020321809
 • Sídlo: Slovenská dôvernícka, Košická 52, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Christian Geiling Šamorínska cesta 10 Senec 12.03.1996
  Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45 08.11.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Christian Geiling 3 320 € (50%) Šamorínska cesta 10 Senec
  Ing. Gizela Halmiová 3 320 € (50%) Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.02.2001Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
   Christian Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   14.02.2001Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
   Christian Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   08.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gizela Halmiová Zátoňská 314/51 Malinovo 900 45
   07.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Jürgen Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Dušan Repák Ševčenkova 2 Bratislava
   12.03.1996Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Christian Geiling Šamorínska cesta 10 Senec
   11.03.1996Zrušené sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 821 08
   25.05.1995Nové obchodné meno:
   Slovenská dôvernícka spoločnosť, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Christian Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   Jürgen Geiling Pfarrer-Lukas-Str. 11 Cham 934 13 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Dušan Repák Ševčenkova 2 Bratislava