Vytvoriť faktúru

MITEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MITEC
IČO 31395058
DIČ 2020940669
IČ DPH SK2020940669
Dátum vzniku 10 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MITEC
Krásnohorská 12
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 661 €
Zisk -3 424 €
Aktíva 8 990 €
Vlastný kapitál -59 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0908213322
Mobile phone(s) 0908213322
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 801
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 801
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 801
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,976
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 254
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,549
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,777
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,483
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 471
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,169
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,424
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,260
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,260
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 331
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,229
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,661
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,661
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,946
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,048
C. Služby (účtová skupina 51) 758
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 452
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 688
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,285
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,145
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 8
X. Výnosové úroky (662) 8
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 186
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 186
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -178
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,463
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,424
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015