Vytvoriť faktúru

AGROCONS IPOS - Z - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGROCONS IPOS - Z
IČO 31395104
DIČ 2020330488
IČ DPH SK2020330488
Dátum vzniku 29 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROCONS IPOS - Z
Beckovská 42
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 379 626 €
Zisk 42 931 €
Aktíva 590 049 €
Vlastný kapitál -266 225 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243635985, +421243635984
Fax(es) 0243635986
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 386,815
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 386,815
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,813
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 148,041
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 36,861
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,177
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107,159
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 534,856
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -223,293
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 361,848
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 361,848
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -628,072
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 42,931
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 758,149
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,609
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 747,590
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,938
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,737
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 15,150
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 690,765
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,950
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 379,626
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 33,632
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 345,544
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 450
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 312,103
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 25,350
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 57,508
C. Služby (účtová skupina 51) 67,146
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 109,749
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,428
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 36,379
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,543
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 67,523
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 229,172
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 132
X. Výnosové úroky (662) 132
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 12,700
M. Nákladové úroky (562) 11,261
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,439
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -12,568
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 54,955
P. Daň z príjmov (591, 595) 12,024
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 42,931
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31395104 DIČ: 2020330488 IČ DPH: SK2020330488
 • Sídlo: AGROCONS IPOS - Z, Beckovská 42, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Oz Fűrth Panská 237/12 Bratislava 811 01 16.12.2003
  Haim Arbiv Špitálska 2205/2 Bratislava 811 08 01.10.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dr. Oz Fűrth 180 924 € (50%) Panská 237/12 Bratislava 811 01
  Haim Arbiv 180 924 € (50%) Špitálska 2205/2 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.02.2015Noví spoločníci:
   Dr. Oz Fűrth Panská 237/12 Bratislava-Staré Mesto 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Oz Fűrth Panská 237/12 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 16.12.2003
   24.02.2015Zrušeny spoločníci:
   Dr. Oz Furt Panská 237/12 Bratislava-Staré Mesto 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Oz Furth Panská 237/12 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 16.12.2003
   18.09.2014Noví spoločníci:
   Haim Arbiv Špitálska 2205/2 Bratislava-Staré Mesto 811 08
   Dr. Oz Furt Panská 237/12 Bratislava-Staré Mesto 811 01
   17.09.2014Zrušeny spoločníci:
   INTRADE s.r.o. Vlčie hrdlo 55 Bratislava 824 12
   06.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Haim Arbiv Špitálska 2205/2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.10.2012
   Dr. Oz Furth Panská 237/12 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 16.12.2003
   05.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Oz Furth 40 th Usishkin Ramat Hasharon 472 10 Izrael prechodný pobyt na území SR : Jašíkova 365/17 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 16.12.2003
   11.09.2008Nové sidlo:
   Beckovská 42 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   INTRADE s.r.o. Vlčie hrdlo 55 Bratislava 824 12
   10.09.2008Zrušené sidlo:
   Beckovská 42 Bratislava 823 56
   Zrušeny spoločníci:
   INTRADE s.r.o. Beckovská 42 Bratislava 823 56
   07.02.2008Zrušeny spoločníci:
   AGROCONS IPOS-Z, spol. s r.o. Beckovská 42 Bratislava 823 56
   31.08.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   poradenská činnosť v oblasti hardware, software s komunikačných technológií
   usporadúvanie výstav a veľtrhov
   reklamná a propagačná činnosť
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné, než základné služby
   Noví spoločníci:
   INTRADE s.r.o. Beckovská 42 Bratislava 823 56
   AGROCONS IPOS-Z, spol. s r.o. Beckovská 42 Bratislava 823 56
   30.08.2007Zrušeny spoločníci:
   ArFu s.r.o. Beckovská 42 Bratislava 823 56
   11.02.2005Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   15.12.2004Noví spoločníci:
   ArFu s.r.o. Beckovská 42 Bratislava 823 56
   14.12.2004Zrušeny spoločníci:
   INTRADE s.r.o. IČO: 35 810 092 Handlovská 28 Bratislava 851 01
   19.03.2004Noví spoločníci:
   INTRADE s.r.o. IČO: 35 810 092 Handlovská 28 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Oz Furth 40 th Usishkin Ramat Hasharon 472 10 Izrael prechodný pobyt na území SR : Jašíkova 365/17 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 16.12.2003
   18.03.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Eduard Blažo Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ernest Bocán Studenohorská 47 Bratislava
   Mária Boskovičová Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Štefan Braniša Jégeho 19 Bratislava
   Juliana Cibulková Topoľčianská 33 Bratislava
   Mária Červenková Studenohorská 40 Bratislava
   Ing. Pavol Ďurišin Sološnícka 51 Bratislava
   Pavol Fekete Záhradnícka 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Forner Žarnovicka 3 Bratislava
   Emilián Grohoľ Vígľašská 2 Bratislava
   Ľudmila Havlíčková Radarova 6 Bratislava
   Jozefína Hrnčírová Ľubovnianská 18 Bratislava
   Ing. Blažena Kapitánová Oravský Podzámok
   Ing. Jozef Kohan Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Oľga Krištúfková Sibírska 65 Bratislava
   Imrich Labanc Ľuda Zúbku 31 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Závadská 22/ Bratislava - Rača
   Ing. Kazimír Mackovič Štefana Králika 6437/87 Bratislava
   Jozef Mako Romanova 42 Bratislava
   Ing. Anna Máziková Banšelova 10 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay Medzilaborecká 143/23 Bratislava
   Edita Nandoryová Trebišovská 5 Bratislava
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné
   Helena Porubská Priemyselná 7 Bratislava
   Mgr. Mária Rovňáková Zálužická 11 Bratislava
   Viola Stovíčková Sibírska 65 Bratislava
   Ing. Libor Taliga Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Žofia Veneniová Sokolíkova 13 Bratislava
   Vladimír Zadrabaj Holíčska 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Forner Žarnovická 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.01.2002
   Ing. Oľga Krištúfková Sibírska 65 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay Medzilaborecká 143/23 Bratislava
   04.03.2002Noví spoločníci:
   RNDr. Eduard Blažo Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ernest Bocán Studenohorská 47 Bratislava
   Mária Boskovičová Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Štefan Braniša Jégeho 19 Bratislava
   Juliana Cibulková Topoľčianská 33 Bratislava
   Mária Červenková Studenohorská 40 Bratislava
   Ing. Pavol Ďurišin Sološnícka 51 Bratislava
   Pavol Fekete Záhradnícka 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Forner Žarnovicka 3 Bratislava
   Emilián Grohoľ Vígľašská 2 Bratislava
   Ľudmila Havlíčková Radarova 6 Bratislava
   Jozefína Hrnčírová Ľubovnianská 18 Bratislava
   Ing. Blažena Kapitánová Oravský Podzámok
   Ing. Jozef Kohan Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Oľga Krištúfková Sibírska 65 Bratislava
   Imrich Labanc Ľuda Zúbku 31 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Závadská 22/ Bratislava - Rača
   Ing. Kazimír Mackovič Štefana Králika 6437/87 Bratislava
   Jozef Mako Romanova 42 Bratislava
   Ing. Anna Máziková Banšelova 10 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay Medzilaborecká 143/23 Bratislava
   Edita Nandoryová Trebišovská 5 Bratislava
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné
   Helena Porubská Priemyselná 7 Bratislava
   Mgr. Mária Rovňáková Zálužická 11 Bratislava
   Viola Stovíčková Sibírska 65 Bratislava
   Ing. Libor Taliga Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Žofia Veneniová Sokolíkova 13 Bratislava
   Vladimír Zadrabaj Holíčska 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Forner Žarnovická 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.01.2002
   03.03.2002Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Eduard Blažo Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ernest Bocán Studenohorská 47 Bratislava
   Mária Boskovičová Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Štefan Braniša Jégeho 19 Bratislava
   Juliana Cibulková Topoľčianská 33 Bratislava
   Mária Červenková Studenohorská 40 Bratislava
   Ing. Pavol Ďurišin Sološnícka 51 Bratislava
   Pavol Fekete Záhradnícka 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Forner Žarnovicka 3 Bratislava
   Emilián Grohoľ Vígľašská 2 Bratislava
   Ľudmila Havlíčková Radarova 6 Bratislava
   Jozefína Hrnčírová Ľubovnianská 18 Bratislava
   Ing. Blažena Kapitánová Oravský Podzámok
   Ing. Jozef Kohan Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Oľga Krištúfková Sibírska 65 Bratislava
   Imrich Labanc Ľuda Zúbku 31 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Cígeľská 10 Bratislava
   Ing. Kazimír Mackovič Svidnická 21 Bratislava
   Jozef Mako Romanova 42 Bratislava
   Ing. Anna Máziková Banšelova 10 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay Slávičie údolie 16 Bratislava
   Edita Nandoryová Trebišovská 5 Bratislava
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné
   Helena Porubská Priemyselná 7 Bratislava
   Mgr. Mária Rovňáková Zálužická 11 Bratislava
   Viola Stovíčková Sibírska 65 Bratislava
   Ing. Libor Taliga Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Žofia Veneniová Sokolíkova 13 Bratislava
   Vladimír Zadrabaj Holíčska 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Bocán Studenohorská 47 Bratislava
   29.07.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov vrátane poskytovania služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Noví spoločníci:
   RNDr. Eduard Blažo Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ernest Bocán Studenohorská 47 Bratislava
   Mária Boskovičová Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Štefan Braniša Jégeho 19 Bratislava
   Juliana Cibulková Topoľčianská 33 Bratislava
   Mária Červenková Studenohorská 40 Bratislava
   Ing. Pavol Ďurišin Sološnícka 51 Bratislava
   Pavol Fekete Záhradnícka 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Forner Žarnovicka 3 Bratislava
   Emilián Grohoľ Vígľašská 2 Bratislava
   Ľudmila Havlíčková Radarova 6 Bratislava
   Jozefína Hrnčírová Ľubovnianská 18 Bratislava
   Ing. Blažena Kapitánová Oravský Podzámok
   Ing. Jozef Kohan Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Oľga Krištúfková Sibírska 65 Bratislava
   Imrich Labanc Ľuda Zúbku 31 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Cígeľská 10 Bratislava
   Ing. Kazimír Mackovič Svidnická 21 Bratislava
   Jozef Mako Romanova 42 Bratislava
   Ing. Anna Máziková Banšelova 10 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay Slávičie údolie 16 Bratislava
   Edita Nandoryová Trebišovská 5 Bratislava
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné
   Helena Porubská Priemyselná 7 Bratislava
   Mgr. Mária Rovňáková Zálužická 11 Bratislava
   Viola Stovíčková Sibírska 65 Bratislava
   Ing. Libor Taliga Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Žofia Veneniová Sokolíkova 13 Bratislava
   Vladimír Zadrabaj Holíčska 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Krištúfková Sibírska 65 Bratislava
   28.07.1997Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Eduard Blažo Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ernest Bocán Studenohorská 47 Bratislava
   Mária Boskovičová Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Štefan Braniša Jégeho 19 Bratislava
   Juliana Cibulková Topoľčianská 33 Bratislava
   Mária Červenková Studenohorská 40 Bratislava
   Ing. Pavol Ďurišin Sološnícka 51 Bratislava
   Pavol Fekete Záhradnícka 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Forner Žarnovicka 3 Bratislava
   Emilián Grohoľ Vígľašská 2 Bratislava
   Ľudmila Havlíčková Radarova 6 Bratislava
   Jozefína Hrnčírová Ľubovnianská 18 Bratislava
   Ing. Blažena Kapitánová Oravský Podzámok
   Ing. Jozef Kohan Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Oľga Krištúfková Sibírska 65 Bratislava
   Imrich Labanc Ľuda Zúbku 31 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Cígeľská 10 Bratislava
   Ing. Kazimír Mackovič Svidnická 21 Bratislava
   Jozef Mako Romanova 42 Bratislava
   Ing. Anna Máziková Banšelova 10 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay Slávičie údolie 16 Bratislava
   Edita Nandoryová Trebišovská 5 Bratislava
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné
   Helena Porubská Priemyselná 7 Bratislava
   Mgr. Mária Rovňáková Zálužická 11 Bratislava
   Viola Stovíčková Sibírska 65 Bratislava
   Ing. Libor Taliga Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Žofia Veneniová Sokolíkova 13 Bratislava
   Vladimír Zadrabaj Holíčska 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Labanc Ľuda Zúbku 31 Bratislava
   29.01.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   RNDr. Eduard Blažo Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ernest Bocán Studenohorská 47 Bratislava
   Mária Boskovičová Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Štefan Braniša Jégeho 19 Bratislava
   Juliana Cibulková Topoľčianská 33 Bratislava
   Mária Červenková Studenohorská 40 Bratislava
   Ing. Pavol Ďurišin Sološnícka 51 Bratislava
   Pavol Fekete Záhradnícka 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Forner Žarnovicka 3 Bratislava
   Emilián Grohoľ Vígľašská 2 Bratislava
   Ľudmila Havlíčková Radarova 6 Bratislava
   Jozefína Hrnčírová Ľubovnianská 18 Bratislava
   Ing. Blažena Kapitánová Oravský Podzámok
   Ing. Jozef Kohan Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Oľga Krištúfková Sibírska 65 Bratislava
   Imrich Labanc Ľuda Zúbku 31 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Cígeľská 10 Bratislava
   Ing. Kazimír Mackovič Svidnická 21 Bratislava
   Jozef Mako Romanova 42 Bratislava
   Ing. Anna Máziková Banšelova 10 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay Slávičie údolie 16 Bratislava
   Edita Nandoryová Trebišovská 5 Bratislava
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné
   Helena Porubská Priemyselná 7 Bratislava
   Mgr. Mária Rovňáková Zálužická 11 Bratislava
   Viola Stovíčková Sibírska 65 Bratislava
   Ing. Libor Taliga Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Žofia Veneniová Sokolíkova 13 Bratislava
   Vladimír Zadrabaj Holíčska 19 Bratislava
   28.01.1996Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Eduard Blažo Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ernest Bocán Studenohorská 47 Bratislava
   Mária Boskovičová Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Štefan Braniša Jégeho 19 Bratislava
   Juliana Cibulková Topoľčianská 33 Bratislava
   Mária Červenková Studenohorská 40 Bratislava
   Ing. Pavol Ďurišin Sološnícka 51 Bratislava
   Pavol Fekete Záhradnícka 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Forner Žarnovicka 3 Bratislava
   Emilián Grohoľ Vígľašská 2 Bratislava
   Ľudmila Havlíčková Radarova 6 Bratislava
   Jozefína Hrnčírová Ľubovnianská 18 Bratislava
   Ing. Blažena Kapitánová Oravský Podzámok
   Ing. Jozef Kohan Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Oľga Krištúfková Sibírska 65 Bratislava
   Imrich Labanc Ľuda Zúbku 31 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Cígeľská 10 Bratislava
   Ing. Kazimír Mackovič Svidnická 21 Bratislava
   Jozef Mako Romanova 42 Bratislava
   Ing. Anna Máziková Banšelova 10 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay Slávičie údolie 16 Bratislava
   Edita Nandoryová Trebišovská 5 Bratislava
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné
   Helena Porubská Priemyselná 7 Bratislava
   Mgr. Mária Rovňáková Zálužická 11 Bratislava
   Viola Stovíčková Sibírska 65 Bratislava
   Ing. Libor Taliga Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Žofia Veneniová Sokolíkova 13 Bratislava
   Vladimír Zadrabaj Holíčska 19 Bratislava
   15.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Ďurišin Sološnícka 51 Bratislava
   14.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Anton Kopernický Kašmírska 21 Bratislava
   29.05.1995Nové obchodné meno:
   AGROCONS IPOS - Z, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beckovská 42 Bratislava 823 56
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierská činnosť
   geodetické a kartografické práce
   projektové práce podľa § 22 vyhlášky FMTIR č.85/1976 Zb. v znení vyhlášky SKŽP č.378/1992 Zb. pre prieskumné a projektové práce pre ivnestičnú výstavbu poľnohospodárskych, melioračných a vodohospodárskych stavieb, výkony geologické a geodetické, pozemkové úpravy a usporiadanie vlastníckych vzťahov
   Noví spoločníci:
   RNDr. Eduard Blažo Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Ernest Bocán Studenohorská 47 Bratislava
   Mária Boskovičová Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Štefan Braniša Jégeho 19 Bratislava
   Juliana Cibulková Topoľčianská 33 Bratislava
   Mária Červenková Studenohorská 40 Bratislava
   Pavol Fekete Záhradnícka 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Forner Žarnovicka 3 Bratislava
   Emilián Grohoľ Vígľašská 2 Bratislava
   Ľudmila Havlíčková Radarova 6 Bratislava
   Jozefína Hrnčírová Ľubovnianská 18 Bratislava
   Ing. Blažena Kapitánová Oravský Podzámok
   Ing. Jozef Kohan Tomanova 74 Bratislava
   Anton Kopernický Kašmírska 21 Bratislava
   Ing. Oľga Krištúfková Sibírska 65 Bratislava
   Imrich Labanc Ľuda Zúbku 31 Bratislava
   Ing. Ján Lacko Cígeľská 10 Bratislava
   Ing. Kazimír Mackovič Svidnická 21 Bratislava
   Jozef Mako Romanova 42 Bratislava
   Ing. Anna Máziková Banšelova 10 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay Slávičie údolie 16 Bratislava
   Edita Nandoryová Trebišovská 5 Bratislava
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné
   Helena Porubská Priemyselná 7 Bratislava
   Mgr. Mária Rovňáková Zálužická 11 Bratislava
   Viola Stovíčková Sibírska 65 Bratislava
   Ing. Libor Taliga Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Žofia Veneniová Sokolíkova 13 Bratislava
   Vladimír Zadrabaj Holíčska 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ernest Bocán Studenohorská 47 Bratislava
   Imrich Labanc Ľuda Zúbku 31 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay Medzilaborecká 143/23 Bratislava