Vytvoriť faktúru

VITALITA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VITALITA
IČO 31395112
DIČ 2020305782
IČ DPH SK2020305782
Dátum vzniku 22 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITALITA
Líščie údolie 57
84231
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 045 762 €
Zisk 17 997 €
Aktíva 628 888 €
Vlastný kapitál 4 316 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265425962, 0265425524
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 608,598
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 38,187
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 38,187
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 26,122
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,065
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 566,293
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 220,919
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 220,919
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 67
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 67
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 318,596
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 310,979
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 310,979
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,519
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 98
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,711
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,157
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,554
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,118
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,118
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 608,598
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,300
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 306,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 306,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,070
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,070
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -318,407
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,829
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -326,236
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,997
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 586,298
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,267
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 6,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,267
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 529,966
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 510,252
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 510,252
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,992
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,443
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,279
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 31,395
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,395
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,670
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,031,256
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,045,762
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,016,388
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,868
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,006
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,021,388
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,612,237
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,685
D. Služby (účtová skupina 51) 97,293
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 252,649
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 183,941
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 61,132
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,576
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,318
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,169
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,169
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 198
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,772
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,611
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,374
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 298,041
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,341
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,341
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,336
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,038
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,041
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,160
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,997
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31395112 DIČ: 2020305782 IČ DPH: SK2020305782
 • Sídlo: VITALITA, Líščie údolie 57, 84231, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05 18.10.1996
  Mária Kozáková Poľnohospodárska 8694/32 Bratislava 821 07 19.11.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Marta Straňáková 76 660 € (25%) Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
  PhDr. Ivan Kmotrík 183 984 € (60%) Bratislava 811 06
  PhDr. Štefan Brezanský 45 996 € (15%) Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.07.2011Noví spoločníci:
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   PhDr. Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   19.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   16.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.10.1996
   Mária Kozáková Poľnohospodárska 8694/32 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.11.2001
   15.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Kozáková Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   12.12.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Kozáková Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   11.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Martinka K. Adlera 9 Bratislava 841 02
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   18.10.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   reklama a propagácia a inzertná činnosť
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahraných nosičov zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod Záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   17.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.01.1996Nové sidlo:
   Líščie údolie 57 Bratislava 842 31
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Martinka K. Adlera 9 Bratislava 841 02
   17.01.1996Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Mazúchová Smolenická 12 Bratislava 851 05
   Marta Mulíková 116 Bijacovce 053 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Mulíková 116 Bijacovce 053 06
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   VITALITA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Anna Mazúchová Smolenická 12 Bratislava 851 05
   Marta Mulíková 116 Bijacovce 053 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Mulíková 116 Bijacovce 053 06