Vytvoriť faktúru

TOMBO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOMBO
IČO 31395121
DIČ 2020305760
IČ DPH SK2020305760
Dátum vzniku 29 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOMBO
Banšelova 2
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 742 €
Zisk 1 353 €
Aktíva 39 547 €
Vlastný kapitál -81 084 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243414195
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 32,887
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,790
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,790
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 165
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,750
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 9,875
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,513
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,643
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,546
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,546
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 97
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,870
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 568
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,302
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 584
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 584
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,887
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,731
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,236
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,236
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 57
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 57
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -104,377
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -104,377
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,353
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 112,618
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,144
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,144
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 111,194
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,982
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,982
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,586
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,626
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 280
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 280
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 53,025
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 54,742
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 53,025
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 517
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,297
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,533
D. Služby (účtová skupina 51) 29,551
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 301
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,250
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,250
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,662
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,445
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,941
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 135
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 135
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,313
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,353
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31395121 DIČ: 2020305760 IČ DPH: SK2020305760
 • Sídlo: TOMBO, Banšelova 2, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04 01.08.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Radoslav Bobačic 11 618 € (50%) Sekulská 5 Bratislava 841 04
  Branislav Bubák 11 618 € (50%) Kalinkovo 900 43
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.08.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.08.2012
   09.08.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 29.05.1995
   08.06.2005Nové sidlo:
   Banšelova 2 Bratislava 821 04
   07.06.2005Zrušené sidlo:
   Bulharská 89 Bratislava 821 04
   25.09.2004Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   19.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   18.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   24.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 29.05.1995
   23.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   26.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   25.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Saratovská 2 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Urbanovský Saratovská 2 Bratislava 841 02
   27.11.2000Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
   06.06.2000Nové sidlo:
   Bulharská 89 Bratislava 821 04
   05.06.2000Zrušené sidlo:
   Zvolenská 15 Bratislava 821 09
   02.12.1999Nové predmety činnosti:
   správa budov na základe honoráru a kontraktu spojená s doplnkovými službami-obstarávateľské služby
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   20.10.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie rádiodispečingu taxislužby
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Saratovská 2 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marek Urbanovský Saratovská 2 Bratislava 841 02
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   08.04.1998Noví spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   07.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   22.10.1997Noví spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   21.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   11.06.1996Noví spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava 841 04
   10.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava
   Peter Pollák Blagoevova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava
   Peter Pollák Blagoevova 22 Bratislava
   20.11.1995Nové sidlo:
   Zvolenská 15 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.11.1995Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.05.1995Nové obchodné meno:
   TOMBO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 6 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava
   Peter Pollák Blagoevova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava
   Branislav Bubák Silvánska 25 Bratislava
   Peter Pollák Blagoevova 22 Bratislava