Vytvoriť faktúru

FABRY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FABRY
IČO 31395180
DIČ 2020305793
IČ DPH SK2020305793
Dátum vzniku 30 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FABRY
Biela 5
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 820 €
Zisk -1 555 €
Aktíva 29 139 €
Vlastný kapitál 5 731 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,783
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 34,219
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 542
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,022
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 49,783
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,174
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,319
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 3,319
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,410
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,555
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 45,609
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) -6
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) -13
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 45,628
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 41,859
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,769
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 35,820
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 35,820
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 36,415
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,096
C. Služby (účtová skupina 51) 31,319
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -595
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -595
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -595
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015