Vytvoriť faktúru

ALARMSECURITY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALARMSECURITY
IČO 31395228
DIČ 2020305672
IČ DPH SK2020305672
Dátum vzniku 03 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALARMSECURITY
Lipová 8
92571
Trnovec nad Váhom
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 216 €
Zisk -336 €
Aktíva 26 045 €
Vlastný kapitál -20 201 €
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,219
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,219
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,219
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,019
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,367
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,952
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,238
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -30,590
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 484
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -37,377
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -336
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 41,828
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,764
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 39,042
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,524
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 363
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,178
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,977
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 37,216
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 37,216
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 34,453
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,693
C. Služby (účtová skupina 51) 8,014
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,479
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 274
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,978
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,763
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,509
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,139
M. Nákladové úroky (562) 712
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,427
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,139
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 624
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -336
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017