Vytvoriť faktúru

ALARMSECURITY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALARMSECURITY
IČO 31395228
DIČ 2020305672
IČ DPH SK2020305672
Dátum vzniku 03 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALARMSECURITY
Lipová 8
92571
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 145 €
Zisk -10 053 €
Aktíva 26 045 €
Vlastný kapitál -20 201 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,197
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,197
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,197
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,453
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,512
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 184
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,650
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -30,255
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 484
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -27,325
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,053
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 46,905
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 9,754
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 31,937
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,787
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 389
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,784
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,977
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,208
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,145
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,145
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 31,717
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,415
C. Služby (účtová skupina 51) 5,060
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,622
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 376
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,978
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 266
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,572
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,670
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,521
M. Nákladové úroky (562) 1,506
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,014
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,521
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,093
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,053
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31395228 DIČ: 2020305672 IČ DPH: SK2020305672
 • Sídlo: ALARMSECURITY, Lipová 8, 92571, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Mája 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.06.1998Nové sidlo:
   768 Trnovec nad Váhom 925 71
   Noví spoločníci:
   Roman Petro 135 Trnovec nad Váhom
   25.06.1998Zrušené sidlo:
   Matúšová 13b Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Andrášik Pažitná 1015/27 Sereď
   Roman Petro 135 Trnovec nad Váhom
   03.05.1995Nové obchodné meno:
   ALARMSECURITY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Matúšová 13b Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení ( s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov )
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Andrášik Pažitná 1015/27 Sereď
   Roman Petro 135 Trnovec nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Petro 135 Trnovec nad Váhom