Vytvoriť faktúru

PROFORM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROFORM
Stav Zrušená
IČO 31395287
DIČ 2020354644
IČ DPH SK2020354644
Dátum vzniku 28 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROFORM
Ovsištské námestie 1
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 78 380 €
Zisk 31 003 €
Aktíva 71 514 €
Vlastný kapitál -31 668 €
Kontaktné informácie
Email predom@predom.sro.sk
Webová stránka http://www.prodom.sk;http://www.predom.sro.sk;http://www.pene.sk;http://www.proform.sk
Phone(s) +421262412092, +421262523181, +421265426976, +421262523183, +421250203916, +421255642861, +421250203911, +421250203915, +421253419257, +421265440232, +421250203919
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,755
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,755
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,755
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,913
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 12,504
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,004
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,668
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -665
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -38,307
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 31,003
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,333
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,786
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,788
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 5,547
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 78,380
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,391
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 49,005
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,984
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 46,069
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,226
C. Služby (účtová skupina 51) 31,446
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 877
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 988
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 532
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 32,311
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,724
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 348
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 348
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -348
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 31,963
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 31,003
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
 • IČO:31395287 DIČ: 2020354644 IČ DPH: SK2020354644
 • Sídlo: PROFORM, Ovsištské námestie 1, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Apríla 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.11.2015Zrušené obchodné meno:
   PROFORM, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   27.08.2001Nové sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   28.04.1995Nové obchodné meno:
   PROFORM, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným