Vytvoriť faktúru

REAL INVESTMENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REAL INVESTMENT
IČO 31395392
DIČ 2020322117
IČ DPH SK2020322117
Dátum vzniku 01 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL INVESTMENT
Pluhová 49
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 860 €
Zisk 3 416 €
Aktíva 1 466 340 €
Vlastný kapitál 1 466 296 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244462374
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 349,941
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 349,941
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,915
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,915
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 365,856
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 364,872
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 336,919
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 336,919
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 24,537
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,416
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 984
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 984
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 944
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,860
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,860
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 398
C. Služby (účtová skupina 51) 398
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,462
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,462
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,380
P. Daň z príjmov (591, 595) 964
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,416
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31395392 DIČ: 2020322117 IČ DPH: SK2020322117
 • Sídlo: REAL INVESTMENT, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03 21.07.1997
  Silvia Boskovičová Robotnícka 18 Bratislava 831 03 09.05.2011
  Róbert Buza Líščie nivy 6 Bratislava 821 08 09.05.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Gábor Buza 170 451 € (50.6%) Robotnícka 18 Bratislava 831 03
  Dahos a.s. 166 468 € (49.4%) Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.07.1997
   Silvia Boskovičová Robotnícka 18 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 09.05.2011
   Róbert Buza Líščie nivy 6 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.05.2011
   16.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.07.1997
   01.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Kocmunda Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   16.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Dahos a.s. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   15.11.2004Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídlištných celkov/ -pozemné stavby
   Zrušeny spoločníci:
   Dahos a.s. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Ing. Ľubomír Vávra M.Curie-Sklodowskej 21 Bratislava 851 04
   08.10.2004Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Dahos a.s. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   07.10.2004Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova ul. 43 Bratislava 841 05
   17.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova ul. 43 Bratislava 841 05
   16.08.2004Zrušeny spoločníci:
   TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Kukučínova ul. č. 22 Bratislava 831 03
   25.06.2002Noví spoločníci:
   TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Kukučínova ul. č. 22 Bratislava 831 03
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Ing. Karol Kocmunda Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   Ing. Ľubomír Vávra M.Curie-Sklodowskej 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.07.1997
   24.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Tatra Real invest, s.r.o. IČO: 35 757 523 Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Dahos a.s. IČO: 31 322 018 Nevädzova 8 Bratislava
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Vávra M.Curie-Sklodowskej 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   10.02.2000Noví spoločníci:
   Tatra Real invest, s.r.o. IČO: 35 757 523 Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Vávra M.Curie-Sklodowskej 21 Bratislava
   09.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Tatra Real invest, s.r.o. IČO: 35 757 523 Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Ivan Danečko Kafendova 7586/24 Bratislava 831 06
   Ing. Karol Kocmunda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Vávra M.Curie-Sklodowskej 21 Bratislava
   11.10.1999Noví spoločníci:
   Dahos a.s. IČO: 31 322 018 Nevädzova 8 Bratislava
   Tatra Real invest, s.r.o. IČO: 35 757 523 Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Ivan Danečko Kafendova 7586/24 Bratislava 831 06
   10.10.1999Zrušeny spoločníci:
   TATRA REAL, a.s. IČO: 31 396 437 Dunajská 29 Bratislava
   Dahos a.s. IČO: 31 322 018 Nevädzova 8 Bratislava
   Ján Danečko Kafendova 24 Bratislava
   08.02.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Komár Medená 4 Bratislava
   29.09.1997Noví spoločníci:
   TATRA REAL, a.s. IČO: 31 396 437 Dunajská 29 Bratislava
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Ján Danečko Kafendova 24 Bratislava
   Ing. Ľubomír Vávra M.Curie-Sklodowskej 21 Bratislava
   28.09.1997Zrušeny spoločníci:
   TATRA REAL, a.s. IČO: 31 396 437 Dunajská 29 Bratislava
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Ján Danečko Kafendova 24 Bratislava
   Ing. Ľubomír Vávra M.Curie-Sklodowskej 21 Bratislava
   21.07.1997Nové predmety činnosti:
   faktoring
   Noví spoločníci:
   TATRA REAL, a.s. IČO: 31 396 437 Dunajská 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   20.07.1997Zrušeny spoločníci:
   FINANCIAL DEVELOPMENT, s.r.o. IČO: 31 603 751 M.R.Štefánika 161/4 Považská Bystrica 017 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.05.1996Noví spoločníci:
   Dahos a.s. IČO: 31 322 018 Nevädzova 8 Bratislava
   Ing. Ľubomír Vávra M.Curie-Sklodowskej 21 Bratislava
   06.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Dahos a.s. IČO: 31 322 018 Nevädzova 8 Bratislava
   Ing. Ľubomír Vávra M.Curie-Sklodowskej 21 Bratislava
   20.12.1995Noví spoločníci:
   FINANCIAL DEVELOPMENT, s.r.o. IČO: 31 603 751 M.R.Štefánika 161/4 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Ján Danečko Kafendova 24 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Komár Medená 4 Bratislava
   19.12.1995Zrušeny spoločníci:
   FINANCIAL DEVELOPMENT, s.r.o. M.R.Štefánika 161/4 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Ján Danečko Kafendova 24 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Komár Medená 4 Bratislava
   17.10.1995Noví spoločníci:
   Dahos a.s. IČO: 31 322 018 Nevädzova 8 Bratislava
   16.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Pavol Komár Medená 4 Bratislava
   01.06.1995Nové obchodné meno:
   REAL INVESTMENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je živnosťou
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   vydavateľská činnosť - vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   činnosť reklamnej agentúry
   leasing v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
   usporiadanie výstav a veľtrhov
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť vo vyššie uvedenom predmete podnikania
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie inžinierských stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídlištných celkov/ -pozemné stavby
   Noví spoločníci:
   FINANCIAL DEVELOPMENT, s.r.o. M.R.Štefánika 161/4 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Ján Danečko Kafendova 24 Bratislava
   Ing. Karol Kocmunda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Pavol Komár Medená 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Vávra M.Curie-Sklodowskej 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Komár Medená 4 Bratislava