Vytvoriť faktúru

MATRAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MATRAX
IČO 31395511
DIČ 2020338210
IČ DPH SK2020338210
Dátum vzniku 17 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATRAX
Na Revíne 3088/23
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 760 034 €
Zisk 231 €
Aktíva 1 343 706 €
Vlastný kapitál 26 313 €
Kontaktné informácie
Email matrax@matrax.sk
Phone(s) 0262804260, 0259354144, 0259354154
Mobile phone(s) 0902244077, 0903822332
Fax(es) 0262804260, 0259354144, 0259354154
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,040,470
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 108,819
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 108,819
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 108,819
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 929,464
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 482,594
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 482,594
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 445,850
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 317,089
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 317,089
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 128,547
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 214
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,020
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,020
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,187
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,187
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,040,470
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,535
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 231
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,032,935
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 617
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 617
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,016,615
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,005,804
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,005,804
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,453
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,634
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,724
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 560
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 560
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,759,820
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,760,034
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,759,820
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 214
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,746,990
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,547,943
D. Služby (účtová skupina 51) 94,290
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 96,538
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 70,491
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,873
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,174
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 643
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,560
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,560
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,044
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,587
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,950
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 854
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 854
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,096
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,929
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,115
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,884
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,884
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 231
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31395511 DIČ: 2020338210 IČ DPH: SK2020338210
 • Sídlo: MATRAX, Na Revíne 3088/23, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marta Rymarenková Na Revíne 3088/23 Bratislava 37 831 01 10.03.1998
  Ing. Milan Matlovič Rošického 7853/30 Bratislava 01.12.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marta Rymarenková 3 320 € (50%) Na Revíne 3088/23 Bratislava 37 831 01
  Ing. Milan Matlovič 3 320 € (50%) Rošického 7853/30 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.06.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   21.09.2005Nové sidlo:
   Na Revíne 3088/23 Bratislava 37 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Rymarenková Na Revíne 3088/23 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Rymarenková Na Revíne 3088/23 Bratislava 37 831 01 Vznik funkcie: 10.03.1998
   20.09.2005Zrušené sidlo:
   Magurská 3 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Rymarenková Strečianska 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Rymarenková Strečnianska 16 Bratislava
   16.08.2001Noví spoločníci:
   Ing. Milan Matlovič Rošického 7853/30 Bratislava 841 06
   Ing. Marta Rymarenková Strečianska 16 Bratislava 851 01
   15.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Matlovič Rošického 7853/30 Bratislava
   Ing. Roman Rymarenko Magurská 3 Bratislava
   Ing. Marta Rymarenková Strečnianska 16 Bratislava
   01.12.1999Nové predmety činnosti:
   audiovízia
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Matlovič Rošického 7853/30 Bratislava
   30.11.1999Zrušeny predmety činnosti:
   geodézia, kartografia, overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Matlovič Hlavná 999/56 Stupava
   15.12.1998Nové obchodné meno:
   MATRAX s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Matlovič Rošického 7853/30 Bratislava
   Ing. Roman Rymarenko Magurská 3 Bratislava
   Ing. Marta Rymarenková Strečnianska 16 Bratislava
   14.12.1998Zrušené obchodné meno:
   MATRAX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Matlovič Hlavná 999/56 Stupava
   Ing. Roman Rymarenko Magurská 3 Bratislava
   10.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Matlovič Hlavná 999/56 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Matlovič Hlavná 999/56 Stupava
   Ing. Marta Rymarenková Strečnianska 16 Bratislava
   09.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ing.Jaroslav Hraška Ševčenkova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Alena Hrašková Ševčenkova 9 Bratislava
   17.05.1995Nové obchodné meno:
   MATRAX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Magurská 3 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   spracovanie dát, tvorba a inštalácie informačných systémov a iné súvisiace činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   geodézia, kartografia, overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
   Noví spoločníci:
   Ing. Ing.Jaroslav Hraška Ševčenkova 9 Bratislava
   Ing. Roman Rymarenko Magurská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alena Hrašková Ševčenkova 9 Bratislava