Vytvoriť faktúru

LIKU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIKU
IČO 31395627
DIČ 2020305815
IČ DPH SK2020305815
Dátum vzniku 27 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIKU
Hviezdoslavova 3
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 56 075 €
Zisk 22 735 €
Aktíva 1 935 665 €
Vlastný kapitál 1 634 694 €
Kontaktné informácie
Email anna.vesela@roves.sk
Phone(s) 0245641131
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,787,022
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 26,873
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,760,149
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 152,886
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 140,498
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,388
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,939,908
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,660,658
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 841,466
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 841,466
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 603,394
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,318
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 181,745
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,735
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 279,250
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 488
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 277,543
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 350
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,108
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,337
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 270,748
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,219
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 56,075
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 56,075
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,233
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 115
C. Služby (účtová skupina 51) 6,551
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,368
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,604
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,173
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 422
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 29,842
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 49,409
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 577
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 577
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -576
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,266
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,531
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,735
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31395627 DIČ: 2020305815 IČ DPH: SK2020305815
 • Sídlo: LIKU, Hviezdoslavova 3, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Friedrich Jánošíková 8326/64 A Prešov 080 01 11.04.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  František Friedrich 185 123 € (22%) Jánošíková 8326/64 A Prešov 080 01
  Peter Keruľ 656 343 € (78%) Bratislava - Ružinov 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.08.2009Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 3 Bratislava 821 06
   06.08.2009Zrušené sidlo:
   Štúrova 11 Bratislava 811 02
   14.05.2004Noví spoločníci:
   Peter Keruľ Pribinova 17130/18 Bratislava - Ružinov 821 09
   František Friedrich Jánošiková 8326/64 A Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   František Friedrich Jánošíková 8326/64 A Prešov 080 01 Vznik funkcie: 11.04.2004
   13.05.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   František Friedrich Jánošiková 8326/64A Prešov
   Peter Keruľ Svetlá 5755/10 Bratislava - Staré Mesto
   Ing. Peter Roth nábr. Ľ. Svobodu 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Svetlá 5755/10 Bratislava - Staré Mesto
   31.10.2003Noví spoločníci:
   František Friedrich Jánošiková 8326/64A Prešov
   Peter Keruľ Svetlá 5755/10 Bratislava - Staré Mesto
   30.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Keruľ Svetlá 5755/10 Bratislava - Staré Mesto
   Dušan Kramár Jurkovičova 13 Prešov
   04.12.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Keruľ Svetlá 5755/10 Bratislava - Staré Mesto
   03.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.06.2002Nové sidlo:
   Štúrova 11 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   poradenstvo a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   27.06.2002Zrušené sidlo:
   Prokopa Veľkého 17 Bratislava 811 04
   25.02.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Svetlá 5755/10 Bratislava - Staré Mesto
   Ing. Peter Roth nábr. Ľ. Svobodu 50 Bratislava
   24.02.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Pöschlova 26 Prešov
   Ing. Peter Roth nábr. Ľ. Svobodu 50 Bratislava
   04.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   03.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov
   11.06.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Pöschlova 26 Prešov
   Dušan Kramár Jurkovičova 13 Prešov
   Ing. Peter Roth nábr. Ľ. Svobodu 50 Bratislava
   10.06.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov
   Dušan Kramár Jurkovičova 13 Prešov
   Ing. Peter Roth nábr. Ľ. Svobodu 50 Bratislava
   19.09.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov
   Dušan Kramár Jurkovičova 13 Prešov
   Ing. Peter Roth nábr. Ľ. Svobodu 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov
   18.09.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov
   27.04.1995Nové obchodné meno:
   LIKU s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prokopa Veľkého 17 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO, VO/
   inžiniersko-investičná činnosť v oblasti nehnuteľností, rekreačných a liečebných zariadení
   služby cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Feješ Prokopa Veľkého 17 Bratislava
   Peter Keruľ Poschlova 25 Prešov