Vytvoriť faktúru

SLOV AQUA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOV AQUA
IČO 31395643
DIČ 2020819097
Dátum vzniku 06 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOV AQUA
Hlavná 1
91101
Trenčín
Finančné informácie
Zisk -4 154 €
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 681,979
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 655,660
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 655,660
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 655,660
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,319
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 19,919
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 19,919
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,400
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 225
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,175
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 681,979
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,314
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 31,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 31,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,395
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,395
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -2,789
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -2,789
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,138
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,138
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,154
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 658,665
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 316,194
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 315,714
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 315,714
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 342,271
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,556
D. Služby (účtová skupina 51) 1,147
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 409
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,556
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,147
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 230
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 230
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 230
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,348
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,282
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 11
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,271
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 66
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,118
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,674
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,154
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
Files
4252957.tif
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016