Vytvoriť faktúru

BUSINESS CENTRUM SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BUSINESS CENTRUM SLOVAKIA
IČO 31395767
DIČ 2020354688
IČ DPH SK2020354688
Dátum vzniku 08 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BUSINESS CENTRUM SLOVAKIA
Havlíčkova 10
81104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -7 228 €
Aktíva 101 598 €
Vlastný kapitál -90 984 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252497983
Mobile phone(s) +421905516505
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 102,307
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 102,307
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 29,814
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 29,814
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 63,500
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 61,802
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,802
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,698
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,993
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 253
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,740
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 102,307
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -98,212
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 480
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 480
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -98,103
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,638
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -115,741
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,228
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,519
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 200,519
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 66,541
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,541
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 123,626
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,338
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,209
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,773
D. Služby (účtová skupina 51) 436
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,209
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -6,209
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 60
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,268
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,228
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31395767 DIČ: 2020354688 IČ DPH: SK2020354688
 • Sídlo: BUSINESS CENTRUM SLOVAKIA, Havlíčkova 10, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/A Bratislava 811 04 23.03.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Anton Tanáč 6 639 € (100%) Búdkova 17/A Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.03.2009Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   reklamné a marketingové služby
   05.05.2006Nové sidlo:
   Havlíčkova 10 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/A Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.03.2006
   04.05.2006Zrušené sidlo:
   Muškátová 16 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Klukon Muškátová 16 Bratislava
   Ing. Juraj Martinčák T. Vansovej 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Klukon Muškátová 16 Bratislava
   05.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Klukon Muškátová 16 Bratislava
   Ing. Juraj Martinčák T. Vansovej 2 Bratislava
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Klukon Muškátová 16 Bratislava
   Ing. Juraj Martinčák T. Vansovej 2 Bratislava
   27.12.1996Nové sidlo:
   Muškátová 16 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Klukon Muškátová 16 Bratislava
   Ing. Juraj Martinčák T. Vansovej 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eduard Klukon Muškátová 16 Bratislava
   26.12.1996Zrušené sidlo:
   Kopčianska 82 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Huska Mamateyova 13 Bratislava
   Ing. Alojz Šesták Ľ. Fullu 3 Bratislava
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Huska Mamateyova 13 Bratislava
   Ing. Alojz Šesták Ľ. Fullu 3 Bratislava
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   08.06.1995Nové obchodné meno:
   BUSINESS CENTRUM SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 82 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Huska Mamateyova 13 Bratislava
   Ing. Alojz Šesták Ľ. Fullu 3 Bratislava
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Huska Mamateyova 13 Bratislava
   Ing. Alojz Šesták Ľ. Fullu 3 Bratislava
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava