Vytvoriť faktúru

Spiller Farmer - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Spiller Farmer
IČO 31395805
DIČ 2020347483
IČ DPH SK2020347483
Dátum vzniku 06 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Spiller Farmer
Štúrova 12
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 98 436 €
Zisk -13 347 €
Aktíva 254 208 €
Vlastný kapitál 128 949 €
Kontaktné informácie
Email office@spillerfarmer.sk
Phone(s) 0254416029, 0254416030, 0254416065, 0254416066, 0254416068
Mobile phone(s) 0903792044
Fax(es) 0254416066
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 274,293
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 273,886
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 221,456
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 221,456
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 52,295
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 52,295
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,295
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 135
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 135
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 407
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 407
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 274,293
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 115,601
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,990
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,990
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 120,315
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 120,315
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,347
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,692
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,988
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,988
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 84,704
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 28,058
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,058
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,808
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 20,105
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,648
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,085
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 65,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 93,051
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 98,436
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 93,051
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,025
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,360
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,434
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,182
D. Služby (účtová skupina 51) 18,075
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 64,641
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 45,768
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,626
4. Sociálne náklady (527, 528) 247
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,221
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 959
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 959
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,242
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,114
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,998
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 67,794
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 390
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 390
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -389
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,387
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,347
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31395805 DIČ: 2020347483 IČ DPH: SK2020347483
 • Sídlo: Spiller Farmer, Štúrova 12, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Nataša Farmerová Talichova 4 Bratislava 841 02 06.06.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Nataša Farmerová 3 320 € (50%) Talichova 4 Bratislava 841 02
  Laurie Ashley Farmer 3 320 € (50%) Londýn Veľká Británia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.01.2010Nové sidlo:
   Štúrova 12 Bratislava 811 02
   04.01.2010Zrušené sidlo:
   Hlavné námestie 5 Bratislava 811 01
   15.09.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   19.12.2006Nové sidlo:
   Hlavné námestie 5 Bratislava 811 01
   18.12.2006Zrušené sidlo:
   Františkánske nám. 3 Bratislava 811 01
   25.11.2002Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   ekonomicko - organizačné poradenstvo
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Nataša Farmerová Talichova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 06.06.1995
   24.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so právou nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Nataša Farmerová Talichova 4 Bratislava
   14.05.1999Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so právou nehnuteľností
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Nataša Farmerová Talichova 4 Bratislava 841 01
   Laurie Ashley Farmer 25 Liskeard Gardens, Blackheath Londýn Veľká Británia
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Nataša Farmerová Talichova 4 Bratislava 841 01
   Laurie Ashley Farmer 25 Liskeard Gardens, Blackheath Londýn Veľká Británia
   26.03.1998Noví spoločníci:
   Nataša Farmerová Talichova 4 Bratislava 841 01
   Laurie Ashley Farmer 25 Liskeard Gardens, Blackheath Londýn Veľká Británia
   25.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Laurie Ashley Farmer 25 Liskeard Gardens, Blackheath Londýn Veľká Británia
   23.02.1998Nové sidlo:
   Františkánske nám. 3 Bratislava 811 01
   22.02.1998Zrušené sidlo:
   Talichova 4 Bratislava 841 02
   06.06.1995Nové obchodné meno:
   Spiller Farmer spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Talichova 4 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   realitná agentúra
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Laurie Ashley Farmer 25 Liskeard Gardens, Blackheath Londýn Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Nataša Farmerová Talichova 4 Bratislava