Vytvoriť faktúru

VANSA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VANSA
Stav V likvidácii
IČO 31395813
DIČ 2020306310
Dátum vzniku 07 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VANSA
Plynárenská 4
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 365 €
Zisk -1 217 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 72,935
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 72,935
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 150
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 150
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 62,027
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,408
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,408
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 703
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,916
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,758
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,023
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,735
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 72,935
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -201,630
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 642
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 642
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -214,333
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,737
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -240,070
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,217
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 266,090
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 402
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 402
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 265,688
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,621
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,621
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,904
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,867
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 234,296
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 8,475
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 8,475
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 365
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 365
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 365
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 937
D. Služby (účtová skupina 51) 830
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 107
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -572
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -465
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 108
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 107
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 934
O. Kurzové straty (563) 792
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 142
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -826
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,398
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -181
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -181
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4312539.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31395813 DIČ: 2020306310
 • Sídlo: VANSA, Plynárenská 4, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavel Slivka Gorkého 5 Bratislava 19.06.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavel Slivka 26 560 € (100%) Gorkého 5 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.07.2007Nové obchodné meno:
   VANSA, s.r.o. v likvidácii
   04.07.2007Zrušené obchodné meno:
   VANSA, s.r.o.
   17.11.2005Nové sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 821 09
   16.11.2005Zrušené sidlo:
   Šaľská 852 Šoporňa 925 52
   10.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Pavel Slivka Gorkého 5 Bratislava Vznik funkcie: 19.06.2002
   09.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Slivka Gorkého 5 Bratislava
   06.09.2001Nové obchodné meno:
   VANSA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šaľská 852 Šoporňa 925 52
   05.09.2001Zrušené obchodné meno:
   BELLIS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 04
   23.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Pavel Slivka Gorkého 5 Bratislava
   22.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Slivka Palkovičova 11 Bratislava
   18.10.2000Noví spoločníci:
   Pavel Slivka Gorkého 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Slivka Palkovičova 11 Bratislava
   17.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava
   24.09.1998Nové obchodné meno:
   BELLIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   skladovanie
   miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
   výkon administratívnych prác
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava
   23.09.1998Zrušené obchodné meno:
   OVA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Michalská 9 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava
   13.08.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   prevádzkovanie parkoviska
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   leasingová činnosť
   factoring a forfaiting
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava
   12.08.1997Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie práčovne a žehliarne
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Fallyová Krivá 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Fallyová Krivá 4 Bratislava
   07.06.1995Nové obchodné meno:
   OVA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 9 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie práčovne a žehliarne
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Fallyová Krivá 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marta Fallyová Krivá 4 Bratislava