Vytvoriť faktúru

UNISTAV BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNISTAV BRATISLAVA
IČO 31395911
DIČ 2020306002
Dátum vzniku 18 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNISTAV BRATISLAVA
Fraňa Kráľa 35
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 179 €
Zisk 2 152 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,758
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 91
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,667
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,758
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,517
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,607
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,152
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,241
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,241
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 186
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,575
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,179
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,140
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,457
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 234
C. Služby (účtová skupina 51) 1,223
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,722
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,683
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 90
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 90
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -90
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,632
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,152
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4232398.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015