Vytvoriť faktúru

Gutenberg - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Gutenberg
IČO 31396038
DIČ 2020337979
IČ DPH SK2020337979
Dátum vzniku 08 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gutenberg
Račianska 190
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 287 €
Zisk -5 862 €
Aktíva 24 417 €
Vlastný kapitál 17 622 €
Kontaktné informácie
Email lublinska@gutenberg.sk
Phone(s) 0903406435
Mobile phone(s) 0903406435
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,789
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,789
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,789
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,426
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,856
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,910
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,660
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,215
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,760
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 9,987
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,862
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,455
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,140
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,315
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 195
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 370
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,721
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,029
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,287
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,357
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,930
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 24,894
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,355
C. Služby (účtová skupina 51) 5,840
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,780
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 91
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,688
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,140
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,607
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,162
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 296
M. Nákladové úroky (562) 210
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -295
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,902
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,862
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396038 DIČ: 2020337979 IČ DPH: SK2020337979
 • Sídlo: Gutenberg, Račianska 190, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bc. Rudolf Seman Čiernovodská 4 Bratislava 02.11.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Bc. Rudolf Seman 996 € (15%) Čiernovodská 4 Bratislava
  Martina Prosmanová 996 € (15%) Bratislava
  Jakub Kováč 4 647 € (70%) Hubeného 13 Bratislava 831 53
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.10.2010Noví spoločníci:
   Jakub Kováč Hubeného 13 Bratislava 831 53
   29.10.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava 831 05
   30.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava 831 05
   29.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Združená stredná škola polygrafická IČO: 00 894 915 Račianska 190 Bratislava 835 26
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   28.02.2003Noví spoločníci:
   Združená stredná škola polygrafická IČO: 00 894 915 Račianska 190 Bratislava 835 26
   27.02.2003Zrušeny spoločníci:
   SOU - polygrafické, IČO: 00 894 915 Račianska 190 Bratislava
   30.10.2002Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Bc. Rudolf Seman Čiernovodská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Rudolf Seman Čiernovodská 4 Bratislava Vznik funkcie: 02.11.2000
   29.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Bc. Rudolf Seman Čiernovodská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bc. Rudolf Seman Čiernovodská 4 Bratislava
   20.11.2000Noví spoločníci:
   Bc. Rudolf Seman Čiernovodská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Bc. Rudolf Seman Čiernovodská 4 Bratislava
   19.11.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl
   prevádzkovanie verejných telovýchovných zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   26.04.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
   Noví spoločníci:
   Martina Prosmanová Cyprichova 4 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   25.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   Martina Prosmanová Cyprichova 4 Bratislava
   22.10.1999Noví spoločníci:
   Martina Prosmanová Cyprichova 4 Bratislava
   21.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kováč Hubeného 13 Bratislava
   25.06.1998Noví spoločníci:
   SOU - polygrafické, IČO: 00 894 915 Račianska 190 Bratislava
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Ing. Ladislav Kováč Hubeného 13 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   24.06.1998Zrušeny spoločníci:
   SOU - polygrafické, IČO: 00 894 915 Račianska 190 Bratislava
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   09.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   08.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Endreslová Hagarova 3 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   12.08.1996Noví spoločníci:
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Zuzana Endreslová Hagarova 3 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   11.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Zuzana Endreslová Hagarova 3 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   24.01.1996Noví spoločníci:
   SOU - polygrafické, IČO: 00 894 915 Račianska 190 Bratislava
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Zuzana Endreslová Hagarova 3 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   23.01.1996Zrušeny spoločníci:
   SOU - polygrafické, Račianska 190 Bratislava
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Zuzana Endreslová Hagarova 3 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   08.06.1995Nové obchodné meno:
   Gutenberg spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekomonické poradenstvo
   podnikateľské poradenstvo
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motorových vozidiel/
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   maloochod s knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami
   ubytovanie v domovoch mládeže bez poskytnutia stravy v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom ostatných strojov a zariadení
   mimoškolská výchova a vzdelávanie v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť knižníc v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zasielkový predaj
   upratovacie práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl
   prevádzkovanie verejných telovýchovných zariadení
   Noví spoločníci:
   SOU - polygrafické, Račianska 190 Bratislava
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Zuzana Endreslová Hagarova 3 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Karel Blaho Martinčekova 26 Bratislava
   Ing. Vlasta Lublinská Hubeného 13 Bratislava