Vytvoriť faktúru

BLOCK SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BLOCK SLOVAKIA
IČO 31396054
DIČ 2020950536
Dátum vzniku 07 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLOCK SLOVAKIA
Cabajská 4
94901
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 1 917 €
Aktíva 484 925 €
Vlastný kapitál 184 232 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,814
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,404
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,918
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 264,760
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 24,767
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 110,268
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,256
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 285,574
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -43,768
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 35,305
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 35,305
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,685
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -92,675
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,917
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 329,342
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,328
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 328,014
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 187,355
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 135,869
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,790
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,603
C. Služby (účtová skupina 51) 1,471
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 132
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,603
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,471
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4,000
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4,000
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 4,000
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,397
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,917
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4257540.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396054 DIČ: 2020950536
 • Sídlo: BLOCK SLOVAKIA, Cabajská 4, 94901, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Júna 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.09.2006Nové sidlo:
   Cabajská 4 Nitra 949 01
   04.09.2006Zrušené sidlo:
   Nové záhrady III/6 Bratislava 821 05
   15.08.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oldřich Ondroušek Tehelná 82 Nitra
   14.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Laufik , CSc. Kríková 16 Bratislava 821 07
   25.07.1995Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. František Laufik , CSc. Kríková 16 Bratislava 821 07
   BLOCK a.s u Kasáren 727 Valašské Meziříčí Česká republika
   24.07.1995Zrušeny spoločníci:
   BLOCK a.s u Kasáren 727 Valašské Meziříčí Česká republika
   Ing. František Laufík , CSc. Kríková 16 Bratislava 821 07
   07.06.1995Nové obchodné meno:
   BLOCK SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nové záhrady III/6 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľské služby
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   BLOCK a.s u Kasáren 727 Valašské Meziříčí Česká republika
   Ing. František Laufík , CSc. Kríková 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Laufik , CSc. Kríková 16 Bratislava 821 07