Vytvoriť faktúru

"ATOEX" - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno "ATOEX"
IČO 31396062
DIČ 2020868366
IČ DPH SK2020868366
Dátum vzniku 19 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "ATOEX"
Karloveské rameno 6
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 347 €
Zisk 9 236 €
Aktíva 53 259 €
Vlastný kapitál 9 809 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905212297, 0907444015
Mobile phone(s) 0905212297
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 59,735
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 59,735
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,982
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,259
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 128,717
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,929
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,054
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,236
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,788
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 102,788
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,357
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 100,431
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 347
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 347
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 347
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 12,808
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 8,535
X. Výnosové úroky (662) 1,234
XI. Kurzové zisky (663) 3,039
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,311
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 800
N. Kurzové straty (563) 376
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 135
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 11,497
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,844
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,608
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,236
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016