Vytvoriť faktúru

Vydavateľstvo Dixit - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vydavateľstvo Dixit
IČO 31396071
DIČ 2020819174
IČ DPH SK2020819174
Dátum vzniku 22 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vydavateľstvo Dixit
Björnsonova 4
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 168 383 €
Zisk 28 202 €
Aktíva 166 380 €
Vlastný kapitál 123 411 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 163,371
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 13,471
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 47,907
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,100
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,634
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 163,371
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 131,613
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,299
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 95,473
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 28,202
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,758
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 133
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 31,625
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,676
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,797
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,152
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 168,383
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 159,703
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,018
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,662
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 131,071
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 72,633
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,030
C. Služby (účtová skupina 51) 32,297
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 22,111
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 37,312
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 56,761
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 198
N. Kurzové straty (563) 23
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 175
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -194
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 37,118
P. Daň z príjmov (591, 595) 8,916
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 28,202
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396071 DIČ: 2020819174 IČ DPH: SK2020819174
 • Sídlo: Vydavateľstvo Dixit, Björnsonova 4, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Nataša Ďuričová Björnsonova 4 Bratislava 811 05 25.03.2011
  Ing. Igor Ďurič, PhD. Bjornsonova 4 Bratislava 811 05 23.03.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Nataša Ďuričová 6 640 € (100%) Björnsonova 4 Bratislava 811 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2013Noví spoločníci:
   Ing. Nataša Ďuričová Björnsonova 4 Bratislava 811 05
   29.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Ďurič , PhD. Lipová 21 Ivanka pri Dunaji 900 28
   22.05.2012Noví spoločníci:
   Ing. Igor Ďurič , PhD. Lipová 21 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ďurič , PhD. Bjornsonova 4 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 23.03.2012
   21.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nataša Ďuričová Björnsonova 4 Bratislava 811 05
   12.04.2011Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo Dixit, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Björnsonova 4 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Nataša Ďuričová Björnsonova 4 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nataša Ďuričová Björnsonova 4 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 25.03.2011
   11.04.2011Zrušené obchodné meno:
   PEKEL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Petit Press, a.s. IČO: 35 790 253 Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Baranovič Miletičova 593/68 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.05.2005
   15.05.2008Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Petit Press, a.s. IČO: 35 790 253 Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   14.05.2008Zrušené sidlo:
   Námestie SNP 30 Bratislava 1 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Petit Press, a.s. IČO: 35 790 253 Námestie SNP 30 Bratislava 811 01
   27.05.2005Noví spoločníci:
   Petit Press, a.s. IČO: 35 790 253 Námestie SNP 30 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Baranovič Miletičova 593/68 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.05.2005
   26.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Petit Press, a.s. IČO: 35 790 253 Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.tech. František Kiss Furdekova 6 Bratislava Vznik funkcie: 27.03.2002
   12.11.2002Nové sidlo:
   Námestie SNP 30 Bratislava 1 811 01
   11.11.2002Zrušené sidlo:
   Jelenia 18 Bratislava 811 05
   02.07.2002Noví spoločníci:
   Petit Press, a.s. IČO: 35 790 253 Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl.tech. František Kiss Furdekova 6 Bratislava Vznik funkcie: 27.03.2002
   01.07.2002Zrušeny spoločníci:
   ČAS, a.s. IČO: 17 317 568 Gorkého 5 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 12 Bratislava
   01.02.2000Noví spoločníci:
   ČAS, a.s. IČO: 17 317 568 Gorkého 5 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 12 Bratislava
   31.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   14.08.1998Nové sidlo:
   Jelenia 18 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   13.08.1998Zrušené sidlo:
   Hálkova 32 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   23.01.1998Nové sidlo:
   Hálkova 32 Bratislava 831 03
   22.01.1998Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 7 Bratislava 811 04
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   PEKEL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 7 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a distribučná činnosť
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   prenájom a leasing nehnuteľností
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava