Vytvoriť faktúru

CPK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CPK
IČO 31396089
DIČ 2020909154
IČ DPH SK2020909154
Dátum vzniku 22 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CPK
Robotnícka 5
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 682 €
Zisk -14 881 €
Aktíva 165 927 €
Vlastný kapitál -14 632 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421902805198
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 137,053
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 120,711
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 120,711
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 34,806
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 84,384
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,521
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,096
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 600
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 600
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 600
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,496
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,435
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,061
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 246
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 246
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 137,053
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -29,869
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,292
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -22,292
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,881
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,483
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 162,056
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 162,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 56
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,355
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 159
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 159
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,022
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 588
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,586
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,072
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,072
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 439
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 439
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 37,450
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 37,682
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 37,450
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 232
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,520
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,993
D. Služby (účtová skupina 51) 10,509
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,338
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,576
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,229
4. Sociálne náklady (527, 528) 533
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 680
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,780
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,780
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,220
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,838
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,948
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -83
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,921
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,881
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396089 DIČ: 2020909154 IČ DPH: SK2020909154
 • Sídlo: CPK, Robotnícka 5, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03 10.04.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  APK, s. r. o. 6 640 € (100%) Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.03.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   10.04.2009Noví spoločníci:
   APK, s. r. o. Staré záhrady 3 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   09.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 08.03.2004
   24.04.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 08.03.2004
   23.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 08.03.2004
   25.03.2005Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   23.03.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava 821 03
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 08.03.2004
   22.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.10.2002Nové obchodné meno:
   CPK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v predmetoch podnikania
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring a forfaiting - okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   prenájom motorových vozidiel
   nákup, predaj a prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   organizovanie a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Noví spoločníci:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   28.10.2002Zrušené obchodné meno:
   ALIBO, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Albín Božek Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Albín Božek Kalištná 3 Bratislava 841 07 Skončenie funkcie: 06.06.2002
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   07.07.1995Nové predmety činnosti:
   záložne
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   ALIBO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Noví spoločníci:
   JUDr. Albín Božek Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Albín Božek Kalištná 3 Bratislava 841 07 Skončenie funkcie: 06.06.2002
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03