Vytvoriť faktúru

EKOGE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOGE
IČO 31396127
DIČ 2020337968
IČ DPH SK2020337968
Dátum vzniku 05 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOGE
Pekná cesta 19
83105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 147 428 €
Zisk 19 343 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244680368
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 45,760
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,408
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,408
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,408
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,500
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,249
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,599
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,599
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,620
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,251
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,854
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,397
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 852
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 852
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,760
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,694
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,048
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,379
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,331
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,343
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,066
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 865
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 865
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,036
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,764
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,764
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,985
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,842
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,787
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,658
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,165
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,165
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 147,428
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 147,428
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 147,428
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,128
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,241
D. Služby (účtová skupina 51) 44,747
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 56,191
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 40,423
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,791
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,977
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 460
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,328
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,328
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,161
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,300
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 96,440
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 184
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 184
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -182
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,118
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,775
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,775
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,343
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396127 DIČ: 2020337968 IČ DPH: SK2020337968
 • Sídlo: EKOGE, Pekná cesta 19, 83105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marta Gampe Bernolákova 1665/34 Bernolákovo 900 27 05.06.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marta Gampe 6 639 € (100%) Bernolákova 1665/34 Bernolákovo 900 27
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.05.2012Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť audítora
   23.09.2006Nové predmety činnosti:
   administratívne a sekretárske práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Bernolákova 1665/34 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Gampe Bernolákova 1665/34 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 05.06.1995
   22.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava 831 02
   07.01.2003Nové sidlo:
   Pekná cesta 19 Bratislava 831 05
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   organizovanie školení, seminárov a kurzov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava 831 02
   06.01.2003Zrušené sidlo:
   nám. Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   22.07.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť audítora
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   05.06.1995Nové obchodné meno:
   EKOGE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám. Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovníctvo na zakázku
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marta Gampe Pri Bielom Kríži 13 Bratislava