Vytvoriť faktúru

One Two Sold - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno One Two Sold
IČO 31396160
DIČ 2020819196
IČ DPH SK2020819196
Dátum vzniku 19 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo One Two Sold
Pluhová 2
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 261 €
Zisk -643 €
Aktíva 28 295 €
Vlastný kapitál -149 625 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244460784
Mobile phone(s) +421903770455
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,236
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,756
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 168
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,312
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,236
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -150,267
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 102,175
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -258,438
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -643
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 166,503
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 618
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 165,885
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 61,681
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 10
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 954
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 103,240
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,261
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,210
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,855
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 262
C. Služby (účtová skupina 51) 14,613
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 487
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 311
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,846
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 336
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 406
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,335
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 90
M. Nákladové úroky (562) 18
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -89
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 317
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -643
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396160 DIČ: 2020819196 IČ DPH: SK2020819196
 • Sídlo: One Two Sold, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Dostal Repašského 18 Bratislava 841 01 01.01.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Dostal 6 639 € (100%) Repašského 18 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.05.2009Noví spoločníci:
   Peter Dostal Repašského 18/3114 Bratislava 841 01
   28.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Doro internet Handels GmbH & Co KG Spiegelgasse 16 Viedeň 1010 Rakúska republika
   24.01.2009Noví spoločníci:
   Doro internet Handels GmbH & Co KG Spiegelgasse 16 Viedeň 1010 Rakúska republika
   23.01.2009Zrušeny spoločníci:
   OneTwo internet Handels GmbH & Co KG Spiegelgasse 16 Viedeň 1010 Rakúska republika
   05.06.2008Noví spoločníci:
   OneTwo internet Handels GmbH & Co KG Spiegelgasse 16 Viedeň 1010 Rakúska republika
   04.06.2008Zrušeny spoločníci:
   ČAS, a.s. IČO: 17 317 568 Jantárova 48 Bratislava 850 10
   One Two internet Handels GmBH & Co KG Spiegelgasse 16 1010 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.12.2000
   07.02.2006Noví spoločníci:
   ČAS, a.s. IČO: 17 317 568 Jantárova 48 Bratislava 850 10
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Dostal Repašského 18 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2006
   06.02.2006Zrušeny spoločníci:
   ČAS, a.s. IČO: 17 317 568 Gorkého 5 Bratislava 812 78
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Cesnak Nad Tehelňou 26 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 21.12.2000
   13.05.2003Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   One Two internet Handels GmBH & Co KG Spiegelgasse 16 1010 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Cesnak Nad Tehelňou 26 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 21.12.2000
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.12.2000
   12.05.2003Zrušené sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava 812 78
   Zrušeny spoločníci:
   One Two internet Handels AG Hainburgerstrasse 15 Viedeň 1030 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Cesnak Nad Tehelňou 26 Trenčín 911 01
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03
   20.04.2001Nové obchodné meno:
   One Two Sold, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava 812 78
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ aj prostredníctvom internetovej siete
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu aj s využitím internetovej siete
   Noví spoločníci:
   One Two internet Handels AG Hainburgerstrasse 15 Viedeň 1030 Rakúsko
   ČAS, a.s. IČO: 17 317 568 Gorkého 5 Bratislava 812 78
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Cesnak Nad Tehelňou 26 Trenčín 911 01
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03
   19.04.2001Zrušené obchodné meno:
   VIJOX, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jelenia 18 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Vido Šancová 55 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Vido Šancová 55 Bratislava
   18.09.1998Nové sidlo:
   Jelenia 18 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vido Šancová 55 Bratislava
   17.09.1998Zrušené sidlo:
   Hálkova 32 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Vido Šancová 55 Bratislava
   23.10.1997Nové sidlo:
   Hálkova 32 Bratislava 831 03
   22.10.1997Zrušené sidlo:
   Francisciho 2 Bratislava 811 08
   19.05.1995Nové obchodné meno:
   VIJOX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Francisciho 2 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a distribučná činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť
   inzertná činnosť
   prenájom a leasing nehnuteľností
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vido Šancová 55 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Vido Šancová 55 Bratislava