Vytvoriť faktúru

XFLOOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno XFLOOR
IČO 31396178
DIČ 2020868388
Dátum vzniku 06 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo XFLOOR
Stará Ivánska cesta 1/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -560 €
Aktíva 191 094 €
Kontaktné informácie
Email xfloor@xfloor.sk
Webová stránka http://www.podlahari.sk
Mobile phone(s) +421915933025, +421918935667, +421905521993, +421905880010
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 189,579
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,579
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 189,273
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 188,359
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 188,359
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 914
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 306
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 306
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 189,579
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -352,527
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -362,589
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -362,589
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -560
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 542,106
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,008
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,008
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 493,146
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 229,736
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 229,736
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 263,640
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,242
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,216
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -4,688
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 47,952
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -80
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -560
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015