Vytvoriť faktúru

MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc.
IČO 31396259
DIČ 2020868410
IČ DPH SK2020868410
Dátum vzniku 08 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc.
Ružinovská 12
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 309 €
Zisk -3 568 €
Aktíva 28 626 €
Vlastný kapitál 17 835 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243411248
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,107
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,107
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,107
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,556
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,046
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,330
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,663
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,267
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 11,196
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,568
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,396
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 600
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,971
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 479
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,604
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 890
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,998
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 825
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 48,309
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 48,260
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 51,241
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,439
C. Služby (účtová skupina 51) 8,297
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 35,307
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 208
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,625
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,365
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,932
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,524
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 157
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 157
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -155
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,087
P. Daň z príjmov (591, 595) 481
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,568
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396259 DIČ: 2020868410 IČ DPH: SK2020868410
 • Sídlo: MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc., Ružinovská 12, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06 08.06.1995
  MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc. Plickova 5 Bratislava 831 06 09.12.2004
  MUDr. Miriam Grillová Plickova 5 Bratislava 831 06 09.12.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc. 6 639 € (100%) Plickova 5 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2009Nové sidlo:
   Ružinovská 12 Bratislava 821 01
   18.12.2009Zrušené sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   23.12.2004Nové obchodné meno:
   MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore alergiológia a klinická imunológia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Mária Bruckmayerová , CSc. Plickova 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Mária Bruckmayerová , CSc. Plickova 5 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 09.12.2004
   MUDr. Miriam Grillová Plickova 5 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 09.12.2004
   22.12.2004Zrušené obchodné meno:
   A.Z.Z.Z. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 801 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   22.07.2004Nové obchodné meno:
   A.Z.Z.Z. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 801 02
   21.07.2004Zrušené obchodné meno:
   B.K.B. ZDROJ s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plickova 5 Bratislava 831 06
   09.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   08.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   21.12.1995Nové sidlo:
   Plickova 5 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   20.12.1995Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   Ing. Tibor Bruckmayer Jelačičova 12 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Bruckmayer Jelačičova 12 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   08.06.1995Nové obchodné meno:
   B.K.B. ZDROJ s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   balenie, úprava tovarov do spotrebiteľských balení
   Noví spoločníci:
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   Ing. Tibor Bruckmayer Jelačičova 12 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   Ing. Tibor Bruckmayer Jelačičova 12 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava 851 01