Vytvoriť faktúru

SOBE, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOBE, akciová
IČO 31396305
DIČ 2020305980
IČ DPH SK2020305980
Dátum vzniku 14 Júna 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SOBE, akciová
Viedenská cesta 7
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -89 191 €
Aktíva 20 082 €
Vlastný kapitál -360 733 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.sobe.sk/
Phone(s) +421262250348
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,847
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,913
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,398
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,817
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,817
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,581
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 515
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 396
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 119
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 934
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 934
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,847
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -449,924
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -393,932
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,004
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -400,936
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -89,191
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 469,771
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 427,113
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 426,156
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 957
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,868
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,904
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,904
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,589
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,925
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,624
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,523
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,279
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,790
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,790
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,453
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 735
D. Služby (účtová skupina 51) 16,821
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 48,892
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 35,361
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,538
4. Sociálne náklady (527, 528) 993
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -66,453
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -17,556
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,780
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 21,703
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 21,703
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 77
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,778
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -88,231
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -89,191
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396305 DIČ: 2020305980 IČ DPH: SK2020305980
 • Sídlo: SOBE, akciová, Viedenská cesta 7, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Kristína Makyšová Cintorínska 107/21 Limbach 900 91 22.10.2003
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.05.2011Nové sidlo:
   Viedenská cesta 7 Bratislava 851 01
   19.05.2011Zrušené sidlo:
   Jantárová 48 Bratislava 850 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Christoph Kölbel Mommsengasse 4/6 Viedeň Rakúska republika Vznik funkcie: 22.10.2003
   Beatrix Schartl Gardengasse 7/13 Viedeň Rakúska republika Vznik funkcie: 22.10.2003
   06.02.2004Nové sidlo:
   Jantárová 48 Bratislava 850 10
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizačno-technické zabezpečenie výroby filmov a videozáznamov
   reklamná a propagačná činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovo-obrazových záznamov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Kristína Makyšová Cintorínska 107/21 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 22.10.2003
   Christoph Kölbel Mommsengasse 4/6 Viedeň Rakúska republika Vznik funkcie: 22.10.2003
   Beatrix Schartl Gardengasse 7/13 Viedeň Rakúska republika Vznik funkcie: 22.10.2003
   05.02.2004Zrušené sidlo:
   Jelenia 18 Bratislava 812 78
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 22.10.2003
   Ing. Daniela Bujnová Teplická 3 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 22.10.2003
   Ing. Beata Jekkelová - predseda predstavenstva Krtíšska 267/20 Bušince Skončenie funkcie: 22.10.2003
   21.12.1999Nové sidlo:
   Jelenia 18 Bratislava 812 78
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba - ofsetová tlač
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 22.10.2003
   Ing. Daniela Bujnová Teplická 3 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 22.10.2003
   Ing. Beata Jekkelová - predseda predstavenstva Krtíšska 267/20 Bušince Skončenie funkcie: 22.10.2003
   20.12.1999Zrušené sidlo:
   Hálkova 32 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   Eva Blažíčková ul.1.mája 94/71 Malacky
   Ing. Beata Jekkelová Krtíšska 267/20 Bušince
   13.11.1997Nové sidlo:
   Hálkova 32 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   Eva Blažíčková ul.1.mája 94/71 Malacky
   Ing. Beata Jekkelová Krtíšska 267/20 Bušince
   12.11.1997Zrušené sidlo:
   Panenská 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   Eva Blažíčková ul.1.mája 94/71 Malacky
   Ing. Rastislav Cikrai ul.Jána Smreka 12 Bratislava
   14.06.1995Nové obchodné meno:
   SOBE, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Panenská 3 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť
   distribúcia časopisov, novín a iných periodík
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   prenájom a leasing vecí hnuteľných a nehnuteľných
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   marketing a management
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Soňa Bezděková Budatínska 37 Bratislava
   Eva Blažíčková ul.1.mája 94/71 Malacky
   Ing. Rastislav Cikrai ul.Jána Smreka 12 Bratislava