Vytvoriť faktúru

EMGF - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMGF
IČO 31396330
DIČ 2020337990
IČ DPH SK2020337990
Dátum vzniku 08 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMGF
Račianska 66
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 161 274 €
Zisk 99 924 €
Vlastný kapitál 154 270 €
Kontaktné informácie
Email gf@mail.t-com.sk
Phone(s) 0326551232, 0244257032
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 674,953
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 31,979
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 31,979
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,979
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 642,298
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 45,061
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 45,061
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 364,639
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 364,459
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 364,459
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 180
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 232,598
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 881
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 231,717
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 676
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 676
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 674,953
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 107,227
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,924
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 567,726
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 210
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 210
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 565,757
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 256,377
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 256,377
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 285,326
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,459
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,939
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,656
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,759
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,759
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,141,720
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,161,274
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,141,720
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,073
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,516
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,965
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,031,167
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 862,705
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,284
D. Služby (účtová skupina 51) 66,188
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 71,075
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 51,518
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,701
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,856
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 345
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,931
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,931
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,714
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,036
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,889
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 130,107
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 209,616
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 311
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 311
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -292
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 129,815
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 29,891
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 29,891
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 99,924
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
 • IČO:31396330 DIČ: 2020337990 IČ DPH: SK2020337990
 • Sídlo: EMGF, Račianska 66, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Moravec Bratislava 851 06 03.03.1999
  Ing. Martin Humplík Bratislava - Staré Mesto 811 03 17.06.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Moravec 2 224 € (33.5%) Bratislava 851 06
  Ing. Martin Humplík 4 415 € (66.5%) Bratislava - Staré Mesto 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.12.2015Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   15.07.2006Noví spoločníci:
   Ing. Martin Humplík Javorinská 1789/12 Bratislava - Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Humplík Javorinská 1789/12 Bratislava - Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 17.06.2002
   24.10.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Moravec Beňadická 30 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   03.03.1999Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a strojárenstva
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Moravec Beňadická 30 Bratislava 851 06
   08.06.1995Nové obchodné meno:
   EMGF, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s tovarom každého druhu v rozsahu voľnej živnosti /kúpa-predaj, veľkoobchod-maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojného zariadenia rôzneho druhu