Vytvoriť faktúru

TOM line - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOM line
IČO 31396399
DIČ 2020322128
IČ DPH SK2020322128
Dátum vzniku 23 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOM line
Viedenská cesta 7
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 79 560 €
Zisk 504 €
Aktíva 112 552 €
Vlastný kapitál 39 322 €
Kontaktné informácie
Email tomline@tomline.sk
Webová stránka http://www.ecowoodseurope.com
Fax(es) 0243633689
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 34,195
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 34,195
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,195
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,193
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,009
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,907
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,611
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 104,388
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 39,826
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 16,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 16,019
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 504
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,562
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 239
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 17,370
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,953
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,750
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,577
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,540
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,086
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 30,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 79,560
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 68,260
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 9,800
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,500
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 71,545
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 55,431
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 293
C. Služby (účtová skupina 51) 2,791
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,864
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 143
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,562
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 367
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 94
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,015
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,545
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
XI. Kurzové zisky (663) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,553
M. Nákladové úroky (562) 5,837
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 713
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,551
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,464
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396399 DIČ: 2020322128 IČ DPH: SK2020322128
 • Sídlo: TOM line, Viedenská cesta 7, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Čechovič Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10 31.10.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Čechovič 6 640 € (100%) Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.11.2011Nové sidlo:
   Viedenská cesta 7 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čechovič Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čechovič Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 31.10.2011
   09.11.2011Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vlasta Čechovičová Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10
   Adriána Čechovičová Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vlasta Čechovičová Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 23.05.1995
   08.10.2009Noví spoločníci:
   Vlasta Čechovičová Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10
   Adriána Čechovičová Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Vlasta Čechovičová Petara Pasicha 435/8 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 23.05.1995
   07.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Adriána Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 23.05.1995
   04.07.2007Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   vypracovanie kalkulácií a rozpočtov
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne služby
   montáž nábytku z vopred vyhotovených dielov
   kladenie dlážkových krytín (napr. korkových, PVC) suchou cestou a lepením
   03.07.2007Zrušené sidlo:
   Kašmírska 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   28.01.2003Noví spoločníci:
   Adriána Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 23.05.1995
   27.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Adriána Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   02.04.2002Noví spoločníci:
   Adriána Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   01.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Sitek Andrusovova 8 Bratislava 851 01
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Ing. Dušan Sitek Andrusovova 8 Bratislava 851 01
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Ing. Dušan Sitek Andrusovova 8 Bratislava 851 01
   08.12.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   07.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Ing. Dušan Sitek Andrusovova 8 Bratislava 851 01
   06.11.1995Nové sidlo:
   Kašmírska 7 Bratislava 821 04
   05.11.1995Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   23.05.1995Nové obchodné meno:
   TOM line spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Ing. Dušan Sitek Andrusovova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vlasta Čechovičová Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Ing. Dušan Sitek Andrusovova 8 Bratislava 851 01