Vytvoriť faktúru

FALCO SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FALCO SLOVAKIA
IČO 31396488
DIČ 2020347384
IČ DPH SK2020347384
Dátum vzniku 16 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FALCO SLOVAKIA
Kopčianska 8-10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 807 414 €
Zisk 8 793 €
Aktíva 95 150 €
Vlastný kapitál -83 875 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252733031, 0252733032, 0252733033, 0905719009
Fax(es) 0252733031
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 300,695
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,666
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,666
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,666
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 296,699
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 35,267
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 35,267
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 14,667
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,667
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 204,392
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 204,392
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 204,392
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,373
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,894
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32,479
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 330
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 330
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 300,695
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -75,083
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 20,069
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,069
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -123,945
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -123,945
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,793
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 375,778
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,688
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 20,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 20,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 688
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 334,677
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 294,599
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 294,599
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,296
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,006
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,424
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,606
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,746
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 340
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 340
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 73
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 807,414
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 807,414
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 771,862
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 35,127
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 425
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 782,775
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 633,539
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,425
D. Služby (účtová skupina 51) 44,036
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 61,691
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 44,961
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,868
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,862
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 872
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,214
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,214
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,998
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,639
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 100,989
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,966
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,748
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,748
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,218
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,966
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,673
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,793
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396488 DIČ: 2020347384 IČ DPH: SK2020347384
 • Sídlo: FALCO SLOVAKIA, Kopčianska 8-10, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Árpád Palásti Pod rovnicami 710/9 Bratislava 841 05 15.04.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Árpád Palásti 18 000 € (90%) Pod rovnicami 710/9 Bratislava 841 05
  Helena Ploczeková 2 000 € (10%) Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.07.2014Nové sidlo:
   Kopčianska 8-10 Bratislava 851 01
   22.07.2014Zrušené sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   19.01.2010Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   10.10.2006Nové predmety činnosti:
   výroba nábytku do kancelárií a obchodov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba plastového nábytku
   čaluníctvo
   Noví spoločníci:
   Helena Ploczeková Majerníkova 3048/9 Bratislava 841 05
   08.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Škorvaga Černyševského 1273/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.01.2003 Skončenie funkcie: 15.04.2004
   15.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Árpád Palásti Pod Rovnicami 710/9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Árpád Palásti Pod rovnicami 710/9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 15.04.2004
   Ing. Milan Škorvaga Černyševského 1273/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.01.2003 Skončenie funkcie: 15.04.2004
   14.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Árpád Palásti Pod Rovnicami 9 Bratislava 841 05
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Škorvaga Černyševského 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.01.2003
   09.10.2003Nové sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   leasingová činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   nákup a predaj nábytku, svietidiel, bytového textilu, bytových doplnkov a výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
   kovoobrábanie
   Noví spoločníci:
   Ing. Árpád Palásti Pod Rovnicami 9 Bratislava 841 05
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Škorvaga Černyševského 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.01.2003
   08.10.2003Zrušené sidlo:
   Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Árpád Palásti Pod Rovnicami 9 Bratislava 841 05
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 24.01.2003
   17.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Árpád Palásti Pod Rovnicami 9 Bratislava 841 05
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 24.01.2003
   16.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Mohr Pod Rovnicami 9 Bratislava 841 05
   Ing. Árpád Palásti Pod Rovnicami 9 Bratislava
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   16.06.1995Nové obchodné meno:
   FALCO SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Mohr Pod Rovnicami 9 Bratislava 841 05
   Ing. Árpád Palásti Pod Rovnicami 9 Bratislava
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Ploczek Majerníkova 9 Bratislava 841 05