Vytvoriť faktúru

ZDEMAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZDEMAR
IČO 31396551
DIČ 2020354622
IČ DPH SK2020354622
Dátum vzniku 19 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZDEMAR
Oráčska 6949/5
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 805 741 €
Zisk 115 882 €
Aktíva 155 417 €
Vlastný kapitál 116 592 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903266687
Mobile phone(s) 0903266687
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 369,254
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 369,254
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,343
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,064
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,064
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,279
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 364,911
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 356,290
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,621
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 369,254
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 221,773
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97,924
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 97,924
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 115,882
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,312
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 457
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 457
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 72,855
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 44,532
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,532
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 621
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,522
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,202
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,978
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 74,169
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 74,169
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 805,741
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 784,952
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,789
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 649,633
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,200
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 297,333
D. Služby (účtová skupina 51) 268,295
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 59,103
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,528
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,157
4. Sociálne náklady (527, 528) 418
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,697
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 156,108
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 217,124
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 67
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 67
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 435
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 435
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -368
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 155,740
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 39,858
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 39,858
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 115,882
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396551 DIČ: 2020354622 IČ DPH: SK2020354622
 • Sídlo: ZDEMAR, Oráčska 6949/5, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júna 1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Cham Dang Ngoc 2 987 € (45%) Bratislava 831 06
  Cham Le Thi Thanh 2 656 € (40%) Bratislava 831 06
  Phuong Mai Lan 996 € (15%) Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.09.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Phuong Mai Lan Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.11.2005
   10.02.2006Noví spoločníci:
   Phuong Mai Lan pobyt na území SR : Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Phuong Mai Lan Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.11.2005
   09.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Phuong Mai Lan Ngo Thi Nham 6 Ha noi Vietnam
   21.04.2005Nové sidlo:
   Oráčska 6949/5 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Cham Dang Ngoc Oráčska 6949/5 Bratislava 831 06
   Cham Le Thi Thanh Oráčska 6949/5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Cham Dang Ngoc Oráčska 6949/5 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 21.04.2005
   20.04.2005Zrušené sidlo:
   Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.08.2003
   24.08.2004Noví spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Phuong Mai Lan Ngo Thi Nham 6 Ha noi Vietnam
   23.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   12.06.2004Nové obchodné meno:
   ZDEMAR spol. s r.o.
   11.06.2004Zrušené obchodné meno:
   ZDEMER spol. s r.o.
   12.03.2004Nové obchodné meno:
   ZDEMER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Cuong Vu Nhu Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.08.2003
   11.03.2004Zrušené obchodné meno:
   MONESADETH spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Cuong Vu Nhu Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.08.2003
   07.10.2003Noví spoločníci:
   Cuong Vu Nhu Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Cuong Vu Nhu Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.08.2003
   06.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   12.12.2002Noví spoločníci:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   11.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Phetphim Champasith No. 172 Objekt 17, Nongduang, Sikhottabong Vientiane Laos
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Phetphim Champasith No.172 objekt 17 Nongduang, Sikhottabonh, Vietiane, Laos dlhodobý pobyt na území SR : Černyševského 18 Bratislava Skončenie funkcie: 18.09.2002
   07.05.2002Nový štatutárny orgán:
   Phetphim Champasith No.172 objekt 17 Nongduang, Sikhottabonh, Vietiane, Laos dlhodobý pobyt na území SR : Černyševského 18 Bratislava Skončenie funkcie: 18.09.2002
   22.10.2001Noví spoločníci:
   Phetphim Champasith No. 172 Objekt 17, Nongduang, Sikhottabong Vientiane Laos
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   21.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   21.01.2000Noví spoločníci:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Monesadeth Champasith Hrušková 7646/26 Bratislava
   Ing. Hoa Phuong Hong Švabinského 904/2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Hoa Phuong Hong Švabinského 904/2 Bratislava
   22.07.1999Nové sidlo:
   Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Monesadeth Champasith Hrušková 7646/26 Bratislava
   Ing. Hoa Phuong Hong Švabinského 904/2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Hoa Phuong Hong Švabinského 904/2 Bratislava
   21.07.1999Zrušené sidlo:
   Osuského 44 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Monesadeth Champasith Hrušková 7646/26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.02.1999Nové sidlo:
   Osuského 44 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Monesadeth Champasith Hrušková 7646/26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Monesadeth Champasith Černyševského 18 Bratislava 851 01
   24.02.1999Zrušené sidlo:
   Osuského 42 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oskar Čermák Osuského 42 Bratislava
   Monesadeth Champasith Vientiane Laos
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monesadeth Champasith Vientiane Laos dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 40 Bratislava
   02.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Monesadeth Champasith Vientiane Laos dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 40 Bratislava
   01.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oskar Čermák Osuského 42 Bratislava
   19.06.1995Nové obchodné meno:
   MONESADETH spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 42 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným právádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Čermák Osuského 42 Bratislava
   Monesadeth Champasith Vientiane Laos
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oskar Čermák Osuského 42 Bratislava