Vytvoriť faktúru

APOTHEKA ESSENTIAE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno APOTHEKA ESSENTIAE
IČO 31396577
DIČ 2020322062
IČ DPH SK2020322062
Dátum vzniku 19 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APOTHEKA ESSENTIAE
Bebravská 1
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 035 035 €
Zisk 9 508 €
Aktíva 190 338 €
Vlastný kapitál -1 764 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245524669, +421245641931, +421245641932
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 179,807
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,298
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,298
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,892
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 406
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 159,952
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 59,856
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 59,856
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 89,325
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 79,758
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,758
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,575
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,992
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,771
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,217
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,554
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,557
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,557
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 179,807
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,659
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,153
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,153
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,508
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,148
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,916
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,916
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 164,653
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 153,206
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,206
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,605
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,460
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,382
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,579
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,579
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,022,730
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,035,035
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,017,877
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,853
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,305
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,022,488
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 870,535
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,051
D. Služby (účtová skupina 51) 34,711
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 91,448
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 67,471
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,610
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,367
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,788
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,805
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,805
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,947
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,203
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,547
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,433
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,000
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,000
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,000
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,547
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,039
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,841
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,508
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396577 DIČ: 2020322062 IČ DPH: SK2020322062
 • Sídlo: APOTHEKA ESSENTIAE, Bebravská 1, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01 23.11.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Štefan Brezanský 996 € (15%) Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
  Ivan Kmotrík 3 984 € (60%) Bratislava 811 06
  Mgr. Marta Straňáková 1 660 € (25%) Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2010Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 23.11.1995
   26.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   07.09.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   16.08.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Mgr. Marta Straňáková Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   15.08.1996Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   18.01.1996Nové sidlo:
   Bebravská 1 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Brezanský Pod záhradami 5 Bratislava 841 01
   17.01.1996Zrušené sidlo:
   Klincová 19 Bratislava 821 00
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Miroslav Chinoranský , CSc. Klincova 19 Bratislava 821 00
   Ing. Ladislav Sabo Wilsonovo nábr. 168 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Miroslav Chinoranský , CSc. Klincova 19 Bratislava 821 00
   19.06.1995Nové obchodné meno:
   APOTHEKA ESSENTIAE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klincová 19 Bratislava 821 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   MUDr. Miroslav Chinoranský , CSc. Klincova 19 Bratislava 821 00
   Ing. Ladislav Sabo Wilsonovo nábr. 168 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Miroslav Chinoranský , CSc. Klincova 19 Bratislava 821 00