Vytvoriť faktúru

DOMO-REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOMO-REAL
IČO 31396593
DIČ 2020338067
IČ DPH SK2020338067
Dátum vzniku 14 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOMO-REAL
Púchovská 16
83505
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 590 190 €
Zisk 837 €
Aktíva 5 784 132 €
Vlastný kapitál 805 019 €
Kontaktné informácie
Email domoreal.ba@gmail.com
Phone(s) 0244881021, 0244881062, 0244881342, 0244882106, 0244882164, 0244882168, 0905198764
Mobile phone(s) 0905198764
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,023,579
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,023,579
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,300,085
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,404,008
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 768,417
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 127,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 660
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,323,664
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 806,958
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 100,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 100,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,336
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 698,785
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 837
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,516,706
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 725,530
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 51,478
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,172
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,245
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 662,635
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,547
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,788,629
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 590,190
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 590,190
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 332,641
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 122,336
C. Služby (účtová skupina 51) 67,306
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,863
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 87,331
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,579
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,226
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 257,549
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 400,548
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 253,833
M. Nákladové úroky (562) 160,218
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93,615
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -253,832
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,717
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 837
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396593 DIČ: 2020338067 IČ DPH: SK2020338067
 • Sídlo: DOMO-REAL, Púchovská 16, 83505, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Franz Dolezal Schönbrunnerstr. 13 1052 Wien Rakúska republika 28.10.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dolezal-Brandenberger Beteiligungs GmbH 100 000 € (100%) Wien 1050 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.08.2008Noví spoločníci:
   Dolezal-Brandenberger Beteiligungs GmbH Schönbrunner Straße 13 Wien 1050 Rakúsko
   28.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Dr. Franz Dolezal - Brandenberger Schönbrunnerstr. 13 Wien 1052 Rakúsko
   16.03.2006Noví spoločníci:
   Dr. Franz Dolezal - Brandenberger Schönbrunnerstr. 13 Wien 1052 Rakúsko
   15.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Peter Pühlhorn Prügelinger Strasse 15 3250 Wieselburg Rakusko
   28.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Dr. Franz Dolezal Schönbrunnerstr. 13 1052 Wien Rakúska republika
   27.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Franz Dolezal Schönbrunnerstr. 13 1052 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Púchovská 16 Bratislava
   03.03.1999Noví spoločníci:
   Peter Pühlhorn Prügelinger Strasse 15 3250 Wieselburg Rakusko
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Dolezal-Brandenberger GmbH Schönbrunnerstr. 13 Wien Rakúska republika
   Peter Pühlhorn Prügelinger Strasse 15 3250 Wieselburg Rakusko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidtplatz 6 1080 Wien Rakusko prechodný pobyt na území SR : Púchovská 16 Bratislava
   09.07.1997Noví spoločníci:
   Peter Pühlhorn Prügelinger Strasse 15 3250 Wieselburg Rakusko
   08.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Technomarket, spol. s r.o. Púchovská 16 Bratislava 835 05
   04.09.1995Noví spoločníci:
   Dolezal-Brandenberger GmbH Schönbrunnerstr. 13 Wien Rakúska republika
   14.06.1995Nové obchodné meno:
   DOMO-REAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 835 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie, správa a prenajímanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Technomarket, spol. s r.o. Púchovská 16 Bratislava 835 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Franz Dolezal Schönbrunnerstr. 13 1052 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Púchovská 16 Bratislava
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidtplatz 6 1080 Wien Rakusko prechodný pobyt na území SR : Púchovská 16 Bratislava