Vytvoriť faktúru

Agentúra sociálnych analýz - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Agentúra sociálnych analýz
IČO 31396682
DIČ 2020837599
Dátum vzniku 05 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Agentúra sociálnych analýz
Palisády 36
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 274 €
Zisk 610 €
Aktíva 303 679 €
Vlastný kapitál 303 635 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 304,724
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 258,913
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 258,913
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 258,913
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,811
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,811
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 45,197
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 614
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 304,724
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 304,244
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 265,552
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 265,552
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,952
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,952
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 35,798
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 37,091
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,293
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 610
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,274
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,274
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,230
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,128
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45
D. Služby (účtová skupina 51) 142
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 941
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,146
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,043
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 56
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,090
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 610
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396682 DIČ: 2020837599
 • Sídlo: Agentúra sociálnych analýz, Palisády 36, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Vítězslav Palásek Furdekova 9 Bratislava 851 04 12.12.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Vítězslav Palásek 6 639 € (2.5%) Furdekova 9 Bratislava 851 04
  Agentúra pre výskum a sociálne analýzy, s.r.o. 258 913 € (97.5%) Palisády 36 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2006Noví spoločníci:
   Agentúra pre výskum a sociálne analýzy, s.r.o. Palisády 36 Bratislava 811 06
   26.01.2006Zrušeny spoločníci:
   INVEST progress, s.r.o. IČO: 31 368 719 Pražská 35 Bratislava 811 04
   09.07.2002Nové predmety činnosti:
   marketingový a sociologický výskum
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v rozsahu predmetov podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Vítězslav Palásek Furdekova 9 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 12.12.2001
   08.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vítězslav Palásek Furdekova 9 Bratislava 851 04
   19.12.2001Nové obchodné meno:
   Agentúra sociálnych analýz, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   PhDr. Vítězslav Palásek Furdekova 9 Bratislava 851 04
   INVEST progress, s.r.o. IČO: 31 368 719 Pražská 35 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Vítězslav Palásek Furdekova 9 Bratislava 851 04
   18.12.2001Zrušené obchodné meno:
   ING. BAUINVEST, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   10.12.2001Nové obchodné meno:
   ING. BAUINVEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   09.12.2001Zrušené obchodné meno:
   Z & M, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pražská 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   TECTUM BRATISLAVA, a.s. IČO: 31 397 255 Štefánikova 33 Bratislava
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   Daniel Líška Bjornsonova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniel Líška Bjornsonova 3 Bratislava
   Vladimír Volanský Bazovského 17 Bratislava 841 02
   03.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   Daniel Líška Bjornsonova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniel Líška Bjornsonova 3 Bratislava
   02.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.09.1996Nové obchodné meno:
   Z & M, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 35 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   TECTUM BRATISLAVA, a.s. IČO: 31 397 255 Štefánikova 33 Bratislava
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava 811 04
   Vladimír Volanský Bazovského 17 Bratislava 841 02
   09.09.1996Zrušené obchodné meno:
   CRAFT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Studenohorská 3 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Robert Vavrinčík Studenohorská 65 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Robert Vavrinčík Studenohorská 65 Bratislava
   12.03.1996Noví spoločníci:
   Ing. Robert Vavrinčík Studenohorská 65 Bratislava 841 03
   11.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Dubišová Bílikova 28 Bratislava 841 01
   Ing. Robert Vavrinčík Studenohorská 65 Bratislava 841 03
   05.06.1995Nové obchodné meno:
   CRAFT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Studenohorská 3 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a slu- žieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Dubišová Bílikova 28 Bratislava 841 01
   Ing. Robert Vavrinčík Studenohorská 65 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Robert Vavrinčík Studenohorská 65 Bratislava