Vytvoriť faktúru

ATAK FORTUNA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATAK FORTUNA
IČO 31396755
DIČ 2020305881
IČ DPH SK2020305881
Dátum vzniku 20 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATAK FORTUNA
Solivarská 28A/8371
08005
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 77 424 €
Zisk -17 345 €
Aktíva 6 719 €
Vlastný kapitál -87 467 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -104,813
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -94,273
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,345
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 104,841
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,282
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,948
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,860
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,126
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 348
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 96
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 95,463
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 77,424
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 77,424
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 93,179
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 62,215
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 232
C. Služby (účtová skupina 51) 4,485
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,709
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 56
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 482
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,755
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,492
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 630
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 630
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -630
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,385
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,345
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396755 DIČ: 2020305881 IČ DPH: SK2020305881
 • Sídlo: ATAK FORTUNA, Solivarská 28A/8371, 08005, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Júna 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.08.2013Nové sidlo:
   Solivarská 28A/8371 Prešov 080 05
   Nové predmety činnosti:
   textilná výroba
   odevná výroba
   Noví spoločníci:
   ATAK, výrobné družstvo IČO: 00 698 113 Jarková 4 Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobák Jána Nováka 37/6241 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 09.11.1998
   31.07.2013Zrušené sidlo:
   Špitálska 25 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   ATAK, výrobné družstvo invalidov IČO: 00 698 113 Jarková 4 Prešov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bobák Sabinovská 17 Prešov
   21.07.2004Nové sidlo:
   Špitálska 25 Bratislava 811 01
   20.07.2004Zrušené sidlo:
   Námestie SNP 22 Bratislava 811 01
   09.11.1998Noví spoločníci:
   ATAK, výrobné družstvo invalidov IČO: 00 698 113 Jarková 4 Prešov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bobák Sabinovská 17 Prešov
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   FORTUNA v.d. Jarkova 4 Prešov 080 01
   Milan Beseda Kozičova 7 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Beseda Kozičova 7 Bratislava
   Ing. Peter Bobák - predsda v.d. FORTUNA Sabinovská 17 Prešov
   20.06.1995Nové obchodné meno:
   ATAK FORTUNA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Námestie SNP 22 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu živnosti voľnej
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť export- import
   Noví spoločníci:
   FORTUNA v.d. Jarkova 4 Prešov 080 01
   Milan Beseda Kozičova 7 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Beseda Kozičova 7 Bratislava
   Ing. Peter Bobák - predsda v.d. FORTUNA Sabinovská 17 Prešov