Vytvoriť faktúru

PHOLY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PHOLY
IČO 31396801
DIČ 2020306079
IČ DPH SK2020306079
Dátum vzniku 07 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PHOLY
Mišíkova 1
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 421 710 €
Zisk 3 894 €
Aktíva 124 435 €
Vlastný kapitál 28 113 €
Kontaktné informácie
Email pholy@pholy.sk
Phone(s) 0244259485, 0244635034
Fax(es) 0244259485
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,313
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,313
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 135,194
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 93,452
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,932
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 137,507
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 32,007
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 657
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 20,816
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,894
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 105,500
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 776
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 104,724
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,601
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,092
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,605
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 73,426
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 421,710
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 419,218
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -673
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,165
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 412,943
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 299,461
C. Služby (účtová skupina 51) 64,992
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 46,582
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 829
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 571
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,767
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 54,092
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 8
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,921
N. Kurzové straty (563) 79
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,842
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,913
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,854
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,894
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396801 DIČ: 2020306079 IČ DPH: SK2020306079
 • Sídlo: PHOLY, Mišíkova 1, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Hlubocký Mišíkova 1 Bratislava 811 06 07.06.1995
  Ing. Dušan Hlubocký Mišíkova 1 Bratislava 811 06 20.06.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Hlubocký 4 648 € (70%) Mišíkova 1 Bratislava 811 06
  Ing. Dušan Hlubocký 1 992 € (30%) Mišíkova 1 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.07.2007Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hlubocký Mišíkova 1 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Hlubocký Mišíkova 1 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.06.2007
   10.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Čirka Slávičie údolie 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Čirka Slávičie údolie 20 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 07.06.1995
   11.08.2005Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Čirka Slávičie údolie 20 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Čirka Slávičie údolie 20 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 07.06.1995
   10.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Čirka Haburská 17 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Čirka Haburská 17 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 07.06.1995
   14.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Hlubocký Mišíkova 1 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.06.1995
   Ing. Miroslav Čirka Haburská 17 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 07.06.1995
   13.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Čirka Haburská 17 Bratislava 821 03
   Ing. Ľubomír Hlubocký Mišíkova 1 Bratislava 811 06
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Hlubocký Mišíkova 1 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Čirka Haburská 17 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Čirka Haburská 17 Bratislava 821 03
   Ing. Ľubomír Hlubocký Mišíkova 1 Bratislava 811 06
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Čirka Haburská 17 Bratislava 821 03
   Ing. Ľubomír Hlubocký Mišíkova 1 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Čirka Haburská 17 Bratislava 821 03
   Ing. Ľubomír Hlubocký Mišíkova 1 Bratislava 811 06
   07.06.1995Nové obchodné meno:
   PHOLY s r.o.
   Nové sidlo:
   Mišíkova 1 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoochod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   montáž okien, dverí, garážových brán a zasklených stien
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárenstva a stavebníctva
   prenájom strojov, prístrojov a iných zariadení
   prenájom dopravných prostriedkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Čirka Haburská 17 Bratislava 821 03
   Ing. Ľubomír Hlubocký Mišíkova 1 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Čirka Haburská 17 Bratislava 821 03
   Ing. Ľubomír Hlubocký Mišíkova 1 Bratislava 811 06