Vytvoriť faktúru

SIGNUM Invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIGNUM Invest
IČO 31396861
DIČ 2020837654
IČ DPH SK2020837654
Dátum vzniku 05 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIGNUM Invest
Radlinského 10
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 901 €
Zisk 5 393 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,255
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 60,150
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 105
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 60,255
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 32,651
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,845
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 17,774
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,393
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,604
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,904
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,287
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 830
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,620
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 167
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 14,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,901
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 36,901
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 29,310
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 302
C. Služby (účtová skupina 51) 15,839
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,292
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,877
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,591
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,760
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 148
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 148
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -148
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,443
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,050
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,393
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015