Vytvoriť faktúru

KTH GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KTH GROUP
IČO 31396879
DIČ 2020940834
Dátum vzniku 22 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KTH GROUP
Znievska 8
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 901 €
Zisk 13 513 €
Aktíva 70 744 €
Vlastný kapitál 46 436 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 52,775
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,568
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,568
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -3,602
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 10,170
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,207
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 46,207
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 44,108
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,099
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,775
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 39,708
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,584
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,387
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 8,197
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,611
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,611
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,513
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,067
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 542
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,525
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,119
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,119
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,093
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) -53
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,634
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,900
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,901
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,901
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,046
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,290
D. Služby (účtová skupina 51) 6,593
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 648
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,205
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,205
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 310
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,855
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,018
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,372
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,006
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,006
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 366
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,372
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,483
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,970
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,970
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4220669.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396879 DIČ: 2020940834
 • Sídlo: KTH GROUP, Znievska 8, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. František Turák Znievska 8 Bratislava 851 06 14.06.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. František Turák 996 € (15%) Znievska 8 Bratislava 851 06
  Kazikaev Valery Džekovič 5 643 € (85%) Moskovská oblasť, Odincovskij okres, obec Barvicha č. 3/A Moskva 143 082 Ruská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.06.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. František Turák Znievska 8 Bratislava 851 06
   Kazikaev Valery Džekovič Znievska 8 Bratislava 851 06
   13.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. František Turák Znievska 8 Bratislava 851 06
   11.12.2000Noví spoločníci:
   JUDr. František Turák Znievska 8 Bratislava 851 06
   Kazikaev Valery Džekovič Moskovská oblasť, Odincovskij okres, obec Barvicha č. 3/A Moskva 143 082 Ruská republika
   10.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Turák Znievska 8 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Havlík Moravskozleský Kočov 138 Bruntál 792 01 Česká republika
   Pavel Kubeša Cihelní 9 Bruntál 792 01 Česká republika
   Ing. Jozef Ťulpík Nábrežní 8 Bruntál 792 01 Česká republika
   22.06.1995Nové obchodné meno:
   KTH GROUP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska 8 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   colná deklarácia
   činnosť organizačného poradcu
   poradenstvo v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Ing. František Turák Znievska 8 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Havlík Moravskozleský Kočov 138 Bruntál 792 01 Česká republika
   Pavel Kubeša Cihelní 9 Bruntál 792 01 Česká republika
   Ing. Jozef Ťulpík Nábrežní 8 Bruntál 792 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. František Turák Znievska 8 Bratislava 851 06