Vytvoriť faktúru

MS Management Services Consult - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MS Management Services Consult
IČO 31396941
DIČ 2020837687
Dátum vzniku 05 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MS Management Services Consult
Košická 52
82108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 749 €
Kontaktné informácie
Email test@test.sk
Phone(s) 0212341234
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,963
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 228
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 228
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 228
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,735
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,735
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,590
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 145
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,963
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,487
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 182
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 182
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -21,920
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,446
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -25,366
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,749
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,450
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,931
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,803
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,803
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 200
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,968
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 480
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 480
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 39
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,147
D. Služby (účtová skupina 51) 1,107
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,147
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,107
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 122
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 120
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -122
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,269
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,749
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
 • IČO:31396941 DIČ: 2020837687
 • Sídlo: MS Management Services Consult, Košická 52, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Andrei Torganov Strada Vasile Lucaciu nr. 32, sector 3 Bucharest 030691 Rumunsko 25.08.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Hunsterson LLP 5 000 € (100%) Berkshire RG 7 8NN Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.09.2016Noví spoločníci:
   Hunsterson LLP Calleva Park, Aldermaston, Reading 5 Jupiter House Berkshire RG 7 8NN Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Nový štatutárny orgán:
   Andrei Torganov Strada Vasile Lucaciu nr. 32, sector 3 Bucharest 030691 Rumunsko Vznik funkcie: 25.08.2016
   13.02.2013Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.11.2010Nové obchodné meno:
   MS Management Services Consult s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   05.06.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod