Vytvoriť faktúru

Brandix - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Brandix
IČO 31396968
Dátum vzniku 22 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Brandix
Kremnická 24
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -6 299 €
Aktíva 155 309 €
Vlastný kapitál -76 714 €
Kontaktné informácie
Email eurokassa@eurokassa.sk
Phone(s) 0245243262, 0252624892, 0905445719, 0252624893, 0263811745
Mobile phone(s) 0905445719
Fax(es) 0252453045
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 113,611
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 110,193
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,572
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,803
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,199
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 145,414
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -108,808
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 76,346
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -185,826
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,299
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 254,222
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 186,449
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,235
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 964
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 157,250
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 67,773
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,381
C. Služby (účtová skupina 51) 7,415
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,160
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -198
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,381
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7,415
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 10,501
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 10,500
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 459
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 245
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 214
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 10,042
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,339
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,299
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016