Vytvoriť faktúru

Slavonic Air - VA company - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slavonic Air - VA company
Stav V likvidácii
IČO 31396992
DIČ 2020837698
IČ DPH SK2020837698
Dátum vzniku 08 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slavonic Air - VA company
Ivánska cesta 30/B
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 179 €
Zisk 2 165 €
Aktíva 40 287 €
Vlastný kapitál -102 444 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0911198681, 0903559419
Mobile phone(s) 0903559419
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 300
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 300
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 300
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,012
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 240
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 171
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,312
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -80,970
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 49,930
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -140,036
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,165
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 82,282
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 258
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,624
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,104
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,400
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 61,400
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,179
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,250
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,929
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 28,933
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,279
C. Služby (účtová skupina 51) 5,822
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 264
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 206
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 17,186
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,176
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,246
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7,851
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 121
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 121
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -121
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,125
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,165
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016