Vytvoriť faktúru

ARTMEDIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARTMEDIA
Stav Zrušená
IČO 31397042
DIČ 2020837720
Dátum vzniku 09 Júna 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ARTMEDIA
Pekná cesta 6
83152
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 772 €
Zisk 3 123 €
Aktíva 735 €
Vlastný kapitál 1 202 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 23,398,042
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 23,398,042
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,850
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,472
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,378
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,413,892
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,409,056
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,200
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 16,000,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 799
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 7,398,043
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -26,109
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,123
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,836
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,836
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,356
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,772
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,472
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,300
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,372
C. Služby (účtová skupina 51) 5,364
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,400
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,108
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7,966
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 7,966
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,763
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 8,763
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -797
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,603
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,123
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
 • IČO:31397042 DIČ: 2020837720
 • Sídlo: ARTMEDIA, Pekná cesta 6, 83152, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Júna 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.07.2016Zrušené obchodné meno:
   ARTMEDIA, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 831 52
   27.08.2015Nové sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 831 52
   09.06.1995Nové obchodné meno:
   ARTMEDIA, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť