Vytvoriť faktúru

METROL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno METROL
IČO 31397182
DIČ 2020306046
IČ DPH SK2020306046
Dátum vzniku 26 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METROL
Beblavého 8
81101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 145 €
Aktíva 1 598 €
Vlastný kapitál -31 237 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905707075
Mobile phone(s) 0905707075
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,335
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,335
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,335
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 123
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,458
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -32,382
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 173
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -38,050
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,145
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,840
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,840
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32,880
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 140
C. Služby (účtová skupina 51) 140
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -140
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -140
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 45
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -45
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -185
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,145
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015