Vytvoriť faktúru

MERTIMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MERTIMEX
IČO 31397301
DIČ 2020306068
IČ DPH SK2020306068
Dátum vzniku 26 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERTIMEX
Poľná 4
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 845 €
Zisk 4 440 €
Aktíva 41 151 €
Vlastný kapitál 9 071 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245925678, 0904244340
Mobile phone(s) 0903212228, 0904244340
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,633
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,565
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,565
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,565
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,879
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,135
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,157
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,978
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 744
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 527
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 217
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 189
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 189
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,633
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,512
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,433
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,433
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,440
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,121
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,521
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 38
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,483
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 600
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,845
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,845
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,845
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,867
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,417
D. Služby (účtová skupina 51) 4,031
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 230
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 189
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 189
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,978
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,397
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 278
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 278
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -277
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,701
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,261
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,261
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,440
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015